predavanje, tribina

DAZ: prezentacija studije 'Zagreb kao kulturni proizvod'


vrijeme: 24.03.2011. 18,00
mjesto: Zagreb; Društvo arhitekata Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 3/1
organizator: DAZ / Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada

U sklopu ciklusa Urbanizam.zg, danas, 24. ožujka, u 18 sati, u Društvu arhitekata, održat će se prezentacija studije 'Zagreb kao kulturni proizvod' dr. sc. Daniele Angeline Jelinčić.

U projektu znanstvenog karaktera ponuđeno je drugačije promišljanje sektora kulture od onoga kakvo je ono većinom dosad imalo. Uglavnom statična uloga kulture kao 'nadogradnje' kvalitete života građana pretvara se u dinamičan razvojni element povezan s ostalim sektorima, kao što su to npr. poduzetništvo, industrije i turizam. Studija se fokusirala na istraživanje kulturnih/kreativnih industrija grada Zagreba i to na dvije razine: s potencijalom ostvarivanja profita odnosno s potencijalom kreiranja prepoznatljivosti grada.
 
Daniela Angelina Jelinčić nakon završetka studija etnologije i talijanskog jezika s književnošću 1995. godine zapošljava se u Institutu za međunarodne odnose (IMO) u Zagrebu, gdje i danas radi na istraživanjima u području kulturnog turizma, kulturnih politika i kulturnog razvitka. Magistrirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temama vezanima uz kulturni turizam.

Autorica je strateškog dokumenta o kulturnom turizmu koji je hrvatska Vlada 2000. naručila u okviru projekta Hrvatska u 21. stoljeću: Strategija kulturnog razvitka te jedan od autora Strategije očuvanja, zaštite i gospodarskog korištenja kulturne baštine RH Ministarstva kulture iz 2010. kao i Strategije razvoja muzejske djelatnosti Dubrovačkih muzeja iz 2010.

Ekspert je Vijeća Europe za kulturni turizam, konzultant u kulturno-turističkim projektima te član tima Mreže Culturelink. Autorica je knjiga Abeceda kulturnog turizma (Meandarmedia 2008) i Kultura u izlogu (Meandarmedia 2010), suautorica knjige Kultura, turizam, interkulturalizam (Meandarmedia/Institut za međunarodne odnose 2010) te urednica više knjiga o virtualnome kulturnom turizu, urbanome kulturnom turizmu, kulturi i razvoju. Za knjigu Abeceda kulturnog turizma 2010. godine dobila je Nagradu Grada Zagreba.

Nositeljica je kolegija vezanih uz kulturni turizam, upravljanje kulturnim dobrima, ekonomiju kulture i kulturnu raznolikost koje predaje na Sveučilištu u Dubrovniku te Sveučilištu u Zadru te autorica brojnih znanstvenih i stručnih članaka.

Urbanizam.zg je ciklus razgovora o aktualnim temama urbanističkog planiranja, identitetu Grada i ulozi kreativnih industrija u stvaranju gradskog branda u organizaciji Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada i Društva arhitekata Zagreba.

(M.K., 24.03.2011)