konferencija, znanstveni skup

Prema novom kulturnom turizmu? – konferencija u Rijeci


vrijeme: 06.05.2010. - 09.05.2010.
mjesto: Rijeka
organizator: La Rencontre de Rijeka

Mreža La Rencontre de Rijeka, od 6. do 9. svibnja, održava konferenciju pod nazivom 'Prema novom kulturnom turizmu?'. Cilj ovoga susreta je omogućiti otvorenu raspravu između stručnjaka, djelatnika u kulturi i turizmu te europskih predstavnika jedinica lokalne samouprave, s ciljem razmjene inovativnih pristupa u tom području kao i zajedničkog propitivanja o tome kakav kulturni turizam sutrašnjice želimo.

 Godine 2005. Svjetska turistička organizacija predvidjela je da će 2020. godine, sa 717 miliona posjetitelja, Europa postati prva svjetska turistička destinacija. Više no ikada turizam se profilira kao ključni sektor europskoga gospodarstva. No, je li taj aspekt ujedno i najvažniji?

Unatrag nekoliko godina razvija se jedan novi tip turizma, veoma važan i obećavajući za budućnost: kulturni turizam. Sve više i više, odnosi između kulture i turizma pobuđuju interes jedinica lokalne samouprave, u mjeri da neke od njih kulturni turizam smatraju prvim pokretačem njihovih politika novoga teritorijalnoga uređenja i planiranja. U trenutku kada razmatramo dugoročne učinke kulturnog turizma, kao i njegov utjecaj na kvalitetu života na lokalnoj razini i raznovrsnost baštine, kakva je danas situacija? Ne svjedočimo li pojavi jednoga novoga kulturnoga turizma?

Osim jednostavnog financiranja i/ili ciljane logističke potpore, koja je uloga jedinica lokalne samouprave? Želimo li područje učiniti atraktivnim izbjegavajući pritom njegovu diznilendizaciju, čini se da je u trenutku sve većih kretanja stanovništva europskog kontinenta više no ikada potrebno turizam planirati na proaktivni način, na lokalnoj razini. Uzimajući u obzir dobrobit stanovnika, poštivanje okoliša, prodor novih tehnologija, nužnost valorizacije nematerijalne i nedodirljive baštine, kako razraditi strateške planove?

U tradiciji Les Rencontres, sudionici će moći razgledati grad Rijeku i znamenitosti Opatije, uživati u vrhunskoj plesnoj predstavi, filmskoj večeri tijekom koje će se predstaviti pet suvremenih hrvatskih filmskih autora, te izložbi mladog umjetnika Ivana Fijolića u Malom salonu Muzeja moderne i suvremen umjetnosti Rijeka.

Program


(I.P., 04.05.2010)