Preskočite na glavni sadržaj

Znanstveni kolokvij – 'Znanost u funkciji kulturne baštine'

Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilista J. J. Strossmayera u Osijeku i Muzej Slavonije Osijek 18. svibnja organiziraju tematski znanstveni kolokvij 'Znanost u funkciji kulturne baštine'. Cilj kolokvija je utvrđivanje suodnosa znanstvenog i muzejskog rada i kulturne baštine, kao i važnosti znanstvenog rada na istraživanju kulturne baštine u znanstvenim i muzejskim institucijama. 
vrijeme: 18.05.2023. -
mjesto: Osijek

Velik broj znanstvenih tema, publiciranih tekstova, doktorskih disertacija nastao je upravo na temelju istraživanja kulturne baštine muzejskih zbirki i proučavanjem muzejskih predmeta. Muzejski rad važan je temelj znanstvenog bavljenja mnogim temama stručnjaka izvanmuzejskih institucija, no također je važan i znanstveni rad muzejskih djelatnika: kustosa, knjižničara, muzejskih pedagoga, dokumentarista. Ideja je izlaganjima i raspravom dokazati tezu da su muzeji i njihova kulturna baština ishodišta bavljenja znanstvenim radom te da je osnova muzejskog rada prikupljanje, obrada, izlaganje, publiciranje te znanstveno i stručno bavljenje kulturnom baštinom. Suodnos muzejskog i znanstvenog rada nužan je u svrhu prepoznavanja, proučavanja i zaštite kulturne baštine. Ideja je proširiti suradnju i znanstvenu raspravu i na druge baštinske institucije – arhive, samostane i knjižnice – koje se sustavno bave, uz ostalo, i istraživanjem kulturne baštine.
Opširnije