Preskočite na glavni sadržaj

Živa baština / Living Heritage - tema Dana europske baštine 2023.

Poruka ovogodišnje teme jest da se živa baština nalazi u vrijednostima, uvjerenjima i načinima življenja koje nasljeđujemo od prošlih generacija, a koje koristimo za razumijevanje sadašnjosti te donošenje odluka za budućnost. 
vrijeme: 07.03.2023. -
url: https://www.facebook.com/EHDays
 
Nematerijalna je to baština koja živi zajedno s ljudima i koja kroz priče o događajima, ljudima i mjestima prenosi djeliće povijesti i kulture naroda te njihova tradicionalna znanja i vještine.
U godini u kojoj obilježavamo 20. obljetnicu usvajanja Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (Pariz 2003.) prigodna nas tema potiče na istraživanje nematerijalne kulturne baštine, jedinstvenih praksi, načina izražavanja, znanja kao i cijelog spektra drugih naslijeđenih vještina koje povezuju prošlost sa sadašnjosti. Bavi se ulogom baštine u rješavanju aktualnih problema te izazova u suvremenom društvu, kao i odnosom ljudi prema prirodi. Nadograđujući prošlogodišnju temu Održivost baštine, ŽIVA BAŠTINA potiče prepoznavanje, očuvanje i promicanje dobara nematerijalne kulturne baštine, kao i njihovo prenošenje budućim generacijama u svijetu koji se brzo mijenja.

Preuzmite brošuru ideja, istražite temu i pronađite nadahnuće za stvaranje kreativnih programa za sudjelovanje na manifestaciji koja se tradicionalno održava u jesen. 
Izvor:
https://www.facebook.com/minkulturehr