Preskočite na glavni sadržaj

Virtualna izložba: Danteova 'Božanstvena komedija' u crtežima Mirka Račkog

Virtualna izložba: Danteova 'Božanstvena komedija' u crtežima Mirka Račkog
U godini obilježavanja 700. godišnjice smrti Dantea Alighierija Kabinet grafike predstavlja virtualnu izložbu 'Danteova Božanstvena komedija u crtežima Mirka Račkog / Iz fundusa Kabineta grafike HAZU. Autorica izložbe je Ružica Pepelko, viša kustosica Zbirke 20. i 21. stoljeća u Kabinetu grafike HAZU.
Ovom izložbom (30. studeni 2021. – 30. studeni 2022.) Kabinet grafike HAZU priključio se nacionalnim i europskim muzeološko-književnim obilježavanjima te svečane obljetnice. 

'Druga serija ilustracija za Danteovu Božanstvenu komediju jedna je od najljepših crtačkih cjelina antologijske vrijednosti fundusa Zbirke 20. i 21. st. Kabineta grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Stilske i morfološke značajke te homogene crtačke dionice impresivnog stvaralačkog opusa Mirka Račkog sintetiziraju širok repertoar snažnog simbolističkog repozitorija prepunog demonoloških i angeoloških vidova, alegoričnih, onostranih i fantastičnih narativa koji u konačnici otkrivaju Račkijevo istinsko poštovanje spram Danteove velepjesni, ali i oslobođenu ilustratorsku invenciju pri hrabrom otklonu u artističku interpretaciju danteološke metaforike. Trideset crteža druge serije ilustracija objavljeno je u drugom izdanju Kršnjavijeva prijevoda Pakla 1919. godine te trinaest u trećem 1937., dok crteži Čistilišta i Raja iz 1911. godine nikad nisu objavljeni. Radovi antologijske vrijednosti, kroz opširna kataloška pojašnjenja tematsko-literarnog konteksta (publicirana u tiskanom katalogu), ponovno osvjetljuju i valoriziraju artistički habitus Mirka Račkog i njegovu pionirsku ulogu provodnika europskih modernističkih strujanja u korpus hrvatske umjetnosti 20. stoljeća.
U sagledavanju cjelokupnog bogatog opusa u kojem su simbolizam danteološkog ciklusa i kasniji ideologizirani monumentalizam heroizirane narodne epike dva tematsko-stilska pola Račkijeva stvaralaštva podcrtavamo secesijsku auratičnost crtačkih rješenja s početka 20. stoljeća. U osam desetljeća dugom stvaralačkom vijeku ostavio je impozantan umjetnički opus koji a priori obilježava simbolistički realizam. Školovan u secesionističkim centrima Beču, Pragu i Münchenu, Rački je u prva dva desetljeća 20. stoljeća konceptualizirao likovna strujanja simbolizma upisavši se svojim radovima u temelje hrvatske, a ilustracijama Divine commedije i u tekovine europske moderne umjetnosti.' (Ružica Pepelko)

Poveznica na virtualnu izložbu

(Naslovna fotografija©Kabinet grafike HAZU)