Preskočite na glavni sadržaj

Umjetnička rezidencija CIMA

Umjetnička rezidencija CIMA
Ana Kovačić predstavlja novopokrenutu mrežnu stranicu programa Umjetnička rezidencija CIMA na kojoj su predstavljene rezidencijalne umjetnice Katerina Duda i Lana Stojićević i njihovi realizirani projekti. Rezidencijalni program održavao se od listopada 2021. do kraja mjeseca travnja ove godine u Hvaru.
Umjetnička rezidencija CIMA održavala se u gradu Hvaru u mjesecima izvan turističke sezone, s ciljem aktiviranja kulturno-umjetničkog života u Hvaru izvan turističke sezone.
Na rezidencijama su se ostvarivali projekti koji angažiraju lokalni kontekst i ostvaruju dijalog s prostorom grada Hvara i njegovim stanovnicima.
Naziv rezidencije je CIMA, što na lokalnom hvarskom dijalektu (talijanizam) označava petlju na kraju konopa kojom se trajekt veže za kolonu uz obalu mora.
Tako cima označava i vezu između otoka i svega izvan njega, a u nazivu rezidencije označava vezu koja se želi ostvariti između otoka i njegovih stanovnika s umjetnicima.

Organizatorica Umjetničke rezidencije CIMA i autorica koncepcije je Ana Kovačić, a partner na projektu je PlatFORma Hvar.

Program je podržalo Ministarstvo kulture i medija RH putem Javnog poziva za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe.

Poveznica/e:
https://cimaartistinresidence.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/CIMA.ArtistinResidence