Preskočite na glavni sadržaj

[Supetar] Programi Unije: priprema projektnih prijedloga KE Kultura & CERV

Nakon predstavljanja programa Unije Kreativne Europe - potprograma Kultura i Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) u Supetru u proljeće 2023. godine, Desk Kreativne Europe - Kultura pri Ministarstvu kulture i medija i Nacionalna kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske nastavljaju suradnju s Gradom Supetrom.
vrijeme: 23.04.2024. -
mjesto: Supetar, Brač
url: https://deskkultura.hr/

Centralizirani programi Unije, Kreativna Europa i Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), namijenjeni su podršci (Kreativna Europa - potprogram Kultura) kulturnim i kreativnim sektorima, povećanju konkurentnosti i poticanju gospodarskog potencijala kulturnih i kreativnih sektora te (CERV) promicanju prava, nediskriminacije i jednakosti te zaštiti vrijednosti Unije, temeljnih prava EU-a i borbi protiv nasilja.

Nastavno na prošlogodišnje predstavljanje programa Unije kada su zainteresirani saznali o mogućnostima koje nude programi Kreativna Europa - potprogram Kultura i CERV, ove godine organizira se jednodnevna interaktivna radionica pripreme projektnih prijedloga i projektne dokumentacije koja će se održati u utorak 23. travnja 2024. s početkom u 14:00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma, Žedno Drage 43, Supetar.

U prvom dijelu, zajednički će se predstaviti oba Programa s novostima koje donosi 2024. i najavljeni pozivi, a u drugom dijelu sudionici će se podijeliti ovisno o interesu u dvije zasebne skupine. Jedna skupina posvetit će se pripremi projektnih prijedloga za nadolazeće prozive potprograma Kultura, konkretno za poziv za Europske projekte suradnje, dok će se druga skupina koncentrirati prema pripremi projektnih prijedloga na poziva iz CERV programa.

Radionica je namijenjena organizacijama civilnog društva, LAG-ovima, obrazovnim institucijama, jedinicama lokalne samouprave, organizacijama i ustanovama koje djeluju u kulturnim i kreativnim sektorima, umjetnicima i profesionalcima u kulturi, zainteresiranima organizacijama koji se bave razvojem lokalne zajednice, promicanjem ljudskih prava, transparentnosti, vladavine prava i temama zaštite od nasilja i diskriminacije, radu s mladima, umirovljenicima i temom zaštite okoliša i prirode.

Radionica završava u 17:30, a za sudjelovanje obavezna je prijava putem ove poveznice. Prijave se zaprimaju do ponedjeljka, 22. travnja u 12:00h. 
 
Program

13:45 - 14:00     Registracija
14:00 - 14:40     Novosti i najave iz programa Unije
*Podjela sudionika prema prijavi na radionicu vezano za CERV/KE - Kultura
14:40 - 15:10     ključni pojmovi Programa
15:10 - 16:45     interaktivni dio: Priprema projektnih prijedloga 
16:45 - 17:30     FTOP & projektna dokumentacija
17:30 - 18:00     Umrežavanje

izvor