Preskočite na glavni sadržaj

Predstavljanje programa Unije u Slavonskom Brodu: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) i Kreativna Europa – Kultura

DKE - ured Kultura će zajedno s Uredom za udruge Vlade RH i Agencijom za mobilnost i programe EU, a u suradnji s Europe Direct Slavonski Brod, održati 23. studenog informativni dan predstavljanja programa Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti, Kreativna Europa i ERASMUS+.
vrijeme: 23.11.2021. -
mjesto: Slavonski Brod
url: http://deskkultura.hr/

Zajedničko događanje Ureda za udruge Vlade RH, Deska Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture i medija i Agencije za mobilnost i programe EU održat će se u prostoru Galerije Ružić (Vukovarska BB, Tvrđava Brod) na inicijativu kontakt točke Europske komisije za informiranje o aktivnostima i fondovima EU Europe Direct Slavonski Brod gdje će se predstaviti mogućnosti financiranje kulturnog, kreativnog, obrazovnog, javnog i neprofitnog sektora u financijskom razdoblju 2021. - 2027.
 
Ured za udruge Vlade RH predstavit će mogućnosti financiranja neprofitnog i javnog sektora u financijskom razdoblju 2021.-2027. kroz novi program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV). Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme CERV), najveći je program Unije namijenjen zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, transparentnosti i dobrom upravljanju. Novi, centralizirani program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, ravnopravnost i građanstvo i DAPHNE, a posvećen je izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru. U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa iznosi 1,5 milijardi eura, a bit će raspodijeljen na 4 tematske cjeline: 1) Vrijednosti Unije; 2) Jednakost, prava i rodna ravnopravnost; 3) Uključenost i sudjelovanje građana; 4) Daphne - borba protiv svih oblika nasilja.
 
Ured za udruge Vlade RH djeluje kao kontakt točka programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti u Hrvatskoj, zadužena za informiranje i educiranje o Programu, jačanje vidljivosti Programa te sustavno pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata.

Agencija za mobilnost i programe EU predstavit će Erasmus+ - najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program omogućuje stjecanje novih znanja, iskustava i vještina svim generacijama - od vrtićke do starije dobi. Novi program Erasmus+ 2021.-2027. započeo je svoje sedmogodišnje putovanje s proračunom od 26,2 milijarde eura. Povećanim proračunom novi program Erasmus+ nastoji se prilagoditi globalnim izazovima kroz ključne prioritete: uključivost, digitalna transformacija te zeleni i participativni prioritet. Program nudi mogućnosti za razdoblja studiranja u inozemstvu, stručnu praksu, usavršavanje i razmjenu osoblja u svim područjima formalnog i neformalnog obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, kao i suradnju sa srodnim organizacijama na međunarodnim projektima. Obzirom da je jedan od ciljeva programa Erasmus+ poboljšanje kvalitete obrazovanja odraslih diljem Europe tijekom predstavljanja, iznijet će se mogućnosti sudjelovanja u decentraliziranim aktivnostima Programa za sve organizacije aktivne u području (nestrukovnog) obrazovanja odraslih u novom programskom razdoblju.

Desk Kreativna Europa – ured Kultura, predstavit će program Kreativna Europa, jedini mehanizam Unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima, a koji je započeo 2014. godine spajanjem dvaju programa Kultura i MEDIA. Ovom prilikom bit će predstavljen potprogram Kultura koja obuhvaća sve kulturne i kreativne sektore (osim audiovizualnog i filmskog). Program Kreativna Europa s 50 % većim proračunom u odnosu na prethodno programsko razdoblje (2014. – 2020.) ulaže u aktivnosti koje jačaju kulturnu raznolikost, doprinose oporavku i odgovaraju na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora, pomažući im pri tom da postanu digitalniji, zeleniji, otporniji i uključiviji.

Predstavljanje programa Unije održat će se u Galeriji Ružić od 11:00 do 13:30 sati.

*Zbog trenutnih epidemioloških mjera, broj sudionika je ograničen te je sudjelovanje moguće isključivo uz PRIJAVU popunjavanjem prijavnice. Nakon popunjavanja dopuštenog kapaciteta prostora u kojem će se održavati događanje, prijave će biti zatvorene. Iz svake organizacije/ustanove mogu se prijaviti najviše 2 osobe.

Opširnije....