Preskočite na glavni sadržaj

Predstavljanje programa Unije i radionica pripreme projektnih prijedloga u Koprivnici

Predstavljanje programa Unije i radionica pripreme projektnih prijedloga u Koprivnici
Desk Kreativne Europe - Kultura pri Ministarstvu kulture i medija i Nacionalna kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Europe Direct Koprivničko križevačke županije pri Regionalnoj razvojnoj agenciji Koprivničko-križevačke županije, organiziraju predstavljanje programa Unije u Koprivnici koje će se održati u utorak, 14. studenog, s početkom u 10 sati, u poduzetničkom inkubatoru ENTER Koprivnica d.o.o. (Trg dr. Žarka Dolinara 18, Koprivnica).
vrijeme: 14.11.2023. -
mjesto: Koprivnica
url: https://deskkultura.hr/hr/

Ovom prigodom, predstavljanje programa Unije, Kreativna Europa - Kultura i CERV, održat će se u dva dijela: predstavljanje program Unije i radionica pripreme projektnih prijedloga.
 
U jutarnjem, prvom dijelu, zajednički će se predstavit programi Kreativna Europa - potprogram Kultura, jedini mehanizam Unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima i program CERV - Građani, jednakost, prava i vrijednosti, najveći program do sada namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, ravnopravnosti, jednakosti, borbe protiv svi oblika nasilja i diskriminacije, transparentnosti i dobrog upravljanja. Predstavljanje će obuhvatiti upoznavanje s mogućnostima koje programi nude kao i aktualne informacije o trenutno otvorenim i nadolazećim pozivima i inicijativama u okviru samih programa. Potom će se sudionici, ovisno o interesu iskazanom u prijavi, dijeliti u dvije skupine koje će paralelno obrađivati razradu projektnih ideja i odgovarajuću projektnu dokumentaciju. Bit će to prilika za upoznavanje s primjerima dobre prakse, kako bi prisutni mogli bolje razumjeti za kakve projekte je moguće dobiti potporu, ali i za detaljan uvid u natječajnu dokumentaciju  i predstavljanje Funding and tender opportunities portala (FTOP), centralnog portala Unije za prijavu projekata na programe Unije.
 
Događanje je namijenjeno udrugama, organizacijama, institucijama, JLS-ovima i dr. koji djeluju u kulturnim i kreativnim sektorima te sektoru civilnog društva.
 
Za događanje je potrebno ispuniti prijavu temeljem koje će se sudionici razdijeliti u dvije radne skupine ovisno o interesu sudionika.
 

  
PROGRAM

09:45 - 10:00      Registracija
10:00 - 10:05      Pozdravne riječi
10:05 - 11:00      Pregled aktualnih informacija o programu Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), Željka Markulin, Ured za udruge Vlade RH, Nacionalna kontakt točka programa
11:00 - 11:45      Pregled aktualnih informacija o programu Kreativna Europa- Kultura, Morana Bigač Leš, Desk Kreativne Europe-kultura, Ministarstvo kulture i medija
11:45 - 11:55      Vrijeme za pitanja
11:55 - 12:15      Pauza za kavu
 
2. dio - Podjela sudionika prema prijavi na radionicu vezano za CERV/Kreativnu Europu
 
12:15 - 12:30      Ključni pojmovi CERV/KE programa
12:30 - 12:45      Prijava projekta - Funding and Tender opportunities portal (FTOP)
12:45 - 15:00      Razrada projektnih ideja - vježba, rad u grupi; analiza i komentari & praktični savjeti za uspješnu pripremu projektnih prijedloga
15:00 - 15:10      Pitanja i pozdrav
15:10 - 16:00      Umrežavanje i osvježenje