Preskočite na glavni sadržaj

Poziv za gradove i regije: podijelite dobre prakse o visokokvalitetnoj arhitekturi i izgrađenom okolišu

Objavljen je poziv za novu aktivnost kolegijalnog učenja o visokokvalitetnoj arhitekturi i izgrađenom okolišu kroz prikaz dobrih praksi iz gradova i regija. Odabrani kandidati bit će predstavljeni u katalogu koji će se distribuirati na razini cijele Europe, a pružit će priliku gradovima i regijama da budu domaćini posjeta kolega za učenje.
vrijeme: 12.07.2023. - 11.08.2023.
url: https://deskkultura.hr/

Europska komisija je u prosincu 2022. godine odabrala konzorcij kojeg čine Eurocities i Vijeće arhitekata Europe za provedbu programa kolegijalnog učenja o visokokvalitetnoj arhitekturi u gradovima i regijama kojeg financira program EU Kreativna Europa. Nadovezujući se na preporuke Stručne skupine europskih država članica o visokokvalitetnoj arhitekturi i izgrađenom okolišu za sve, objavljen je poziv za aktivnost kolegijlanog učenja olakšava razmjenu između zemalja, gradova, regija i relevantnih dionika Europske unije o procesima i dobrim praksama.
 
IZGRADNJA ZA SVE POBOLJŠAVA KOHEZIJU, DOBROBIT I ODRŽIVOST
Svrha ove aktivnosti kolegijalnog učenja je pokazati da izgradnja i planiranje za sve poboljšava koheziju, dobrobit i održivost naših gradova i regija.
To će se učiniti na način:
  • Putem kataloga koji će predstaviti 30 dobrih praksi iz cijele Europske unije, s naglaskom na utjecaje i prenosivost iz jednog lokalnog konteksta u drugi;
  • 12 onsite peer-learning posjeta u gradovima i regijama iz EU zemalja koji će se održati 2024. godine, omogućujući sudionicima da uče jedni od drugih i od stručnjaka.
 

EU TRAŽI DOBRE PRAKSE
  • koje su inovativne
  • koje su inspirativne za druge gradove i regije
  • koje imaju stvaran utjecaj na terenu i na lokalne zajednice.
 
Dobre prakse mogu biti javne politike, projekti, događaji ili organizacijske strukture koje su razvile i sufinancirale lokalne i regionalne vlasti, a mogu ih provoditi same vlasti ili drugi lokalni dionici.
 
TKO SE MOŽE PRIJAVITI?
Poziv je prvenstveno otvoren za lokalne i regionalne uprave svih veličina (ruralna područja, gradovi srednje veličine, veliki i glavni gradovi, regije) iz 27 država članica Europske unije. No, u nekim slučajevima, obrazac za prijavu može u ime lokalne/regionalne uprave, popuniti sveučilište, arhitekt ili lokalni/regionalni dionik. U tom slučaju, obavezno je dostaviti pisanu potvrdu predstavnika lokalne/regionalne uprave.
 
ZAŠTO SE PRIJAVITI?
  • Kako bi se stekla međunarodna vidljivost grada/regije predstavljanjem u online katalogu dobrih praksi;
  • Kako bi se omogućilo svom gradu ili regiji da bude domaćin jednog od posjeta vršnjačkog učenja i stručnjaka;
  • Kako bi se postalo djelom velike zajednice dobrih praksi;
  • Kako bi se pridružilo europskim kolegama stručnjacima, dionicima i donositeljima odluka u razmjeni znanja i iskustva o visokokvalitetnim projektima i politikama arhitekture i izgrađenog okoliša.
 
KAKO SE PRIJAVITI?
Za prijavu je potrebno pročitati uvjete natječaja i ispuniti online prijavni obrazac.
Rok za predaju prijavnih obrazaca je 11. kolovoza 2023.
Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte mail: clementine.daubeuf@eurocities.eu

Izvor: Desk Kreativne Europe - ured Kultura