Preskočite na glavni sadržaj

Poziv na dostavu izvještaja o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

Ministarstvo kulture i medija u sklopu redovite dokumentacijsko-analitičke djelatnosti provodi istraživanje financiranja javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. 
vrijeme: 29.01.2024. -
url: https://min-kulture.gov.hr/

Donošenjem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Članku 34. obvezne su ministarstvu nadležnom za poslove kulture dostaviti izvještaj o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi za prethodnu godinu u roku od 30 dana od donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na obrascu koji utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove kulture. Sadržaj obrasca specificiran je Pravilnikom o obrascu izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi (NN 129/22), a obrazac dostavljamo u elektroničkom obliku u putem poveznice u nastavku ovog dopisa.

Svrha istraživanja jest dobiti ažurne i usporedive podatke o cjelini javnog financiranja kulture u Republici Hrvatskoj za potrebe odlučivanja o državnom programu javnih potreba u kulturi te za potrebe praćenja pokazatelja ishoda i rezultata Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine. U kontekstu punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, istraživanje treba poslužiti i kao prilog usklađivanju financijskih pokazatelja hrvatske s europskom kulturnom statistikom.

Obrazac izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2023. godini preuzima se putem sljedeće poveznice https://min-kulture.gov.hr/?id=25362.

Molimo Vas da popunite Obrazac izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi, koji sadrži sljedeće elemente:

•          Upitnik: Osnovni podaci o izvještajnoj jedinici, podaci o provođenju programa javnih potreba u kulturi u 2023. godini i dodatni specifični podaci;
•          Tablica 1: Ukupni proračun i proračun za kulturu izvještajne jedinice ostvaren u 2023. i planiran za 2024. godinu;
•          Tablica 2: Sredstva za zaposlene te materijalni i financijski rashodi ustanovau kulturi u 2023. godini;
•          Tablica 3: Sredstva za programe javnih potreba u kulturi u 2023. godini;

Ako ste ih izradili, uz popunjeni obrazac priložite iduće dokumente u elektroničkom obliku (nije ih potrebno dostavljati u fizičkom obliku):
  • Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u kulturi u 2023. godini;
  • Program javnih potreba u kulturi s financijskim planom za 2024. godinu;
  • Natječaj/poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi s obrascima za 2024. godinu;
  • Adresar kulturnih ustanova, udruga i manifestacija.

Podsjećamo da se Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) uređuje dodjela sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi putem provedbe javnog poziva ili izravne dodjele, financiranje ustanova u kulturi od strane osnivača ili suosnivača, dodjela prostora za rad pravnim osobama koje djeluju u području kulture te osnivanje kulturnih vijeća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kulturna vijeća osnivaju se za područje županije, Grada Zagreba, te grada koji ima više od 10.000 stanovnika, a mogu ih osnovati i druge općine i gradovi ako to ocijene svrhovitim. U gradovima i općinama s manje od 10.000 stanovnika koji nemaju osnovana Vijeća, stručno vrednovanje provode stručna povjerenstva. Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 90/18) u proračunu županija, Grada Zagreba, gradova ili općina osiguravaju sredstva za financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara .

Molimo Vas da nam popunjeni obrazac s prilozima dostavite elektroničkom poštom na adresu analitika@min-kulture.hr u roku od 30 dana od donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za eventualna pitanja možete se obratiti elektroničkom poštom na adresu analitika@min-kulture.hr.