Preskočite na glavni sadržaj

Otvoreno javno savjetovanje o novom Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Ministarstvo kulture i medija uputilo je u javno savjetovanje nacrt Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji se donosi nakon više od dva desetljeća, a vrijedeći zakon doživio je do sada 17 izmjena. 
vrijeme: 17.11.2023. - 18.12.2023.
url: https://min-kulture.gov.hr/
Sukladno najavama, a nakon dviju novela zakona u mandatu ministrice Obuljen Koržinek kojima su izvršena značajna poboljšanja Zakona iz 1999. godine, pripremljen je novi Zakon koji osigurava sveobuhvatnu reformu načina zaštite i upravljanja kulturnom baštinom.

Riječ je o zakonskom okviru koji će biti jasan, precizan i osuvremenjen, usklađen s potrebnim izmjenama u provođenju mjera zaštite kulturnih dobara, u kontekstu klimatskih promjena, energetske krize i ostalih rizika. Posebno se uvažavaju sve međunarodne povelje, konvencije, preporuke i smjernice te propisi EU, a prije svega neposredno hrvatsko iskustvo u sprječavanju rizika i upravljanja kulturnim dobrima u izvanrednim okolnostima.

Zakon daje okvir za  izradu i objavu konzervatorskih podloga za sve zaštićene kulturno povijesne cjeline upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Propisuje se javna dostupnost izrađenih podloga  putem e-usluga na portalu e-Građani i Geoportalu kulturnih dobara čime se građanima, projektantima, drugim javnopravnim tijelima olakšavaju administrativni postupci koji zahtijevaju suglasnost Ministarstva kulture i medija, kao što su izdavanje posebnih uvjeta, odobrenja, potvrda i te ostalih akata vezanih za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, povezanih s propisima iz područja gradnje i prostornog uređenja.

Nadalje, nacrt novog  Zakona predviđa da se prije poduzimanja bilo koje radnje na kulturnom dobru, od Ministarstva može dobiti prethodna konzervatorska lokacijska obavijest u kojoj su sadržane sve upute za postupanje, odnosno potrebna dokumentacija.

Definiraju se mjere zaštite za sve vrste kulturnih dobara, kao i kriteriji za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra. Detaljno se uređuje zaštita arheološke baštine i financiranje arheoloških istraživanja sredstvima državnog proračuna u slučaju izgradnje obiteljskih kuća, što nije predviđeno postojećim Zakonom. 

Precizno se uređuje zaštita kulturnih dobara u slučaju izvoza i iznošenja iz Republike Hrvatske te uvoza, odnosno unošenja iz trećih zemalja. Jasnije se i jednostavnije propisuje i postupanje prilikom provođenja mjera zaštite kulturnih dobara za vlasnike i korisnike i ostale dionike koji sudjeluju u redovitom održavanju, obnovi i zaštiti kulturnih dobara.

Radi redovitog održavanja i upravljanja javnim prostorom u kulturno-povijesnim cjelinama, propisuje se unošenje konzervatorskih smjernica u odluke o komunalnom redu. Tijekom javne rasprave očekuje se i rasprava o organizaciji mreže konzervatorskih odjela.

Poveznica na e-Savjetovanje: 
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=25710 


 

e-savjetovanja