Preskočite na glavni sadržaj

Objavljena publikacija 'Nematerijalna kulturna dobra Republike Hrvatske'

Objavljena publikacija 'Nematerijalna kulturna dobra Republike Hrvatske'
U povodu obilježavanja dvadesete godišnjice Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine Ministarstvo kulture i medija objavilo je publikaciju 'Nematerijalna kulturna dobra Republike Hrvatske', a od 7. rujna je dostupna ne samo u tiskanom, nego i u digitalnom obliku.
vrijeme: 07.09.2023. -
url: https://min-kulture.gov.hr/

>>> Publikaciju preuzmite na poveznici (.pdf)

„Izazovi očuvanja nematerijalne kulturne baštine pojavljuju se u odnosu na promjene u životnom i društvenom kontekstu pojedinih mjesta i zajednica. Kako bi se osiguralo daljnje prenošenje vrijednih segmenata tradicije, potrebno je na svim razinama surađivati s nositeljima, ali i stručnjacima i širom društvenom zajednicom. Povećanjem vidljivosti nematerijalne kulturne baštine kroz mjere zaštite potiče se svijest o njezinoj vrijednosti i potrebi daljnjeg očuvanja u vrijeme globalizacijskih procesa i unifikacije kulturnih izričaja. Nematerijalna kulturna baština nepresušno je vrelo kreativnih ideja i može biti temelj stvaranju stabilnih zajednica povezanih s prirodnim resursima na održiv način.“
                                                              
Iz publikacije Nematerijalna kulturna dobra Republike Hrvatske

Riječ je o dvojezičnoj hrvatsko-engleskoj publikaciji Nematerijalna kulturna dobra Republike Hrvatske u kojoj je predstavljeno više od dvije stotine nematerijalnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, od kojih je 21 upisano na UNESCO-ove popise svjetske nematerijalne kulturne baštine.

Uvodni dio daje kratak povijesni pregled očuvanja nematerijalne kulturne baštine u Hrvatskoj, s naglaskom na provođenje Konvencije i suradnju Ministarstva kulture i medija sa stručnjacima različitih stručnih i znanstvenih ustanova. Ukratko je opisan i postupak upisa u Registar te ključna načela prema kojima se provodi očuvanje nematerijalne kulturne baštine u Hrvatskoj. Publikacija je podijeljena prema područjima definiranima Konvencijom (Izvedbene umjetnostiObičaji, obredi i svečanostiZnanja i vještineTradicijski obrti i Usmena predaja, izričaji i govori) gdje je kratkim opisom i fotografijom predstavljeno svako nematerijalno kulturno dobro.

Ministarstvo kulture i medija zahvaljuje svim suradnicima izdanja, nositeljima kulturnih dobara, autorima fotografijama i ustanovama na uloženom trudu i vremenu, a ponajviše na dobroj volji u izradi ove publikacije.

Podsjećamo, UNESCO je na Općoj skupštini u Parizu 17. listopada 2003. godine usvojio Konvenciju o zaštiti nematerijalne kulturne baštine. U Republici Hrvatskoj Konvencija je stupila na snagu 2006. godine, nakon što je donesen Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, čime se potvrdila obveza provođenja zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine.