Preskočite na glavni sadržaj

Objavljen Program cjelovite obnove kulturno-povijesne cjeline Grada Petrinje nakon potresa 2020.

Temeljem Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21, 117/21), članka 12., stavka 2, Ministarstvo kulture i medija izradilo je Program cjelovite obnove kulturno-povijesne cjeline Grada Petrinje nakon potresa 2020. u kojem je povijesna urbana cjelina Petrinje najteže stradala, a glavnina povijesnih zgrada pretrpjela teška i razorna oštećenja.
vrijeme: 10.11.2021. -
url: https://min-kulture.gov.hr/podrucje-sisacko-moslavacke-zupanije/20402
Od ukupno 32 građevine sa statusom pojedinačnog kulturnog dobra na području Grada Petrinje, 24 građevine koncentrirane su na prostoru najuže povijesne jezgre (zona A) na površini od približno 7 hektara, a sve su oštećene u rasponu od znatnih do teških i razornih oštećenja.

Radi stjecanja uvida u stanje i utvrđivanja šteta, odmah nakon potresa, konzervatorski timovi Ministarstva kulture i medija u suradnji s vanjskim suradnicima - ovlaštenim inženjerima građevinarstva i arhitekture pregledali su oštećene zgrade sa statusom kulturnog dobra i zgrade u zaštićenim kulturno povijesnim cjelinama, na čitavom potresom pogođenom području.
 
Razmjerima potresa opasno su ugrožene arhitektonske vrijednosti pojedinačnih povijesnih zgrada, a time i vrijednosti povijesne urbane jezgre kao cjeline, prvenstveno u smislu očuvanja izvornosti urbane strukture. Značajno narušena konstrukcijska stabilnost velikog broja zgrada navodi na brze ocjene o potrebi njihovog potpunog uklanjanja zbog neupitnih razloga sigurnosti ljudi, ali i procjene o financijskoj neisplativosti njihove obnove. Međutim, masovno uklanjanje povijesnih zgrada, bilo da je riječ o pojedinačnim kulturnim dobrima ili o zgradama koje predstavljaju sastavnicu svojstva kulturno povijesne cjeline, dovelo bi do dramatičnog gubitka povijesnog urbanog identiteta Petrinje. Stoga se jedan od ključnih konzervatorskih imperativa u postupanju nakon katastrofe odnosi na provođenje hitnih mjera zaštite odnosno privremenih mjera stabilizacije konstrukcija zgrada oštećenih u potresu. Ove mjere predstavljaju prihvatljiv trošak za financiranje putem Fonda solidarnosti Europske Unije.
 
Konzervatorski pristup obnovi Petrinje, polazi od uvjerenja da arhitektonsko - urbanistička i povijesna vrijednost glavnine zgrada u gradskoj jezgri, te vrijednost povijesne jezgre kao cjeline, unatoč teškim i razornim oštećenjima, opravdava stručni napor za očuvanjem i obnovom povijesne urbane strukture u najvećoj mogućoj mjeri. Pristup obnovi temelji se također na međunarodnim dokumentima s područja očuvanja graditeljske baštine te usporedbom s pristupom obnovi potresom pogođenih povijesnih gradova u drugim zemljama.
 
Konzervatorski program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Petrinje izrađuje se s ciljem utvrđivanja prioriteta i predlaganja održivih modela obnove zgrada, na temelju njihovog konzervatorskog vrednovanja i stanja nakon razornog potresa te donosi osnovne konzervatorske smjernice za prostorno planiranje povezano s urbanom obnovom, temeljem nadležnosti Ministarstva kulture i medija na području zaštićenih kulturno povijesnih cjelina. Opširnije