Preskočite na glavni sadržaj

Na snagu stupa novi Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Dana 26. srpnja 2022. na snagu je stupio Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 83/2022).
vrijeme: 26.07.2022. -
url: https://min-kulture.gov.hr/propisi-543/propisi-u-kulturi-i-opci-propisi/16230

Ovim se Zakonom uređuje osnivanje i rad kulturnih vijeća vezan uz predlaganje ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje na razini Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, način financiranja te ostali uvjeti koje primjenjuju Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u financiranju javnih potreba u kulturi, kao i osnivanje i upravljanje ustanovama u kulturi čije osnivanje i upravljanje nije uređeno posebnim zakonima, a koje se financiraju iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Tekst Zakona objavljen je i dostupan na mrežnim stranicama Narodnih novina, putem poveznice:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_83_1245.html