Preskočite na glavni sadržaj

Na portalu eKultura objavljena Zbirka stare fototeke Konzervatorskog odjela u Splitu

Na portalu eKultura objavljena Zbirka stare fototeke Konzervatorskog odjela u Splitu
U okviru projekta e-Kultura - „Digitalizacija kulturne baštine“ Ministarstvo kulture i medija kontinuirano objavljuje vrijednu digitaliziranu građu i fotografsku dokumentaciju, pa je tako objavljena i digitalizirana Zbirka stare fototeke Konzervatorskog odjela u Splitu s više od 3000 fotografija Splita i okolice, od grada Splita, preko Salone, Trogira i Omiša do Makarske, Brača, Hvara i Visa.
Građa je prikupljana još u vrijeme pionira hrvatske arheologije i povijesti umjetnosti: don Frane Bulića, Ljube Karamana i Cvita Fiskovića. Izdvajaju se panoramske fotografije koje su od temeljne važnosti za povijest urbanizma dalmatinskih gradova, kao i sustavno dokumentiranje kapitalnih spomenika i crkvenih inventara na razini državnih programa (J. Wlha, G. Kowalczyk, G. Niemann i C. Carboni).

Istraživanjima su identificirani radovi fotografa druge polovice 19. stoljeća i ranog 20. stoljeća: E. Gallicyja, P. Zinka, J. Popovića, M. G. Goldsteina, M. Manenize, F. Laforesta, A . Jelaske, S. R. von Rathenitza, C. Inchiostrija, M. Novakovića, A. Beera, I. Znidarčića, L. Morpurga i P. Ruljačića, a najveći opus ostvario je Dragutin (Carl) Stühler, vrsni fotograf dalmatinske spomeničke baštine od 1914. do 1954. godine.

https://ekultura.hr/items/2870024
Pretraga - eKultura