Preskočite na glavni sadržaj

MKM provodi istraživanje financiranja javnih potreba u kulturi za 2022.

Ministarstvo kulture i medija u sklopu redovite dokumentacijsko-analitičke djelatnosti provodi istraživanje financiranja javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske te poziva jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na dostavu izvještaja o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi za 2022. godinu.
vrijeme: 16.05.2023. -
url: https://min-kulture.gov.hr/

Ministarstvo kulture i medija u sklopu redovite dokumentacijsko-analitičke djelatnosti provodi istraživanje financiranja javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Donošenjem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Članku 34. obvezne su ministarstvu nadležnom za poslove kulture dostaviti izvještaj o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi za prethodnu godinu u roku od 30 dana od donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na obrascu koji utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove kulture. Sadržaj obrasca specificiran je Pravilnikom o obrascu izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi (NN 129/22).
 
Svrha istraživanja jest dobiti ažurne i usporedive podatke o cjelini javnog financiranja kulture u Republici Hrvatskoj za potrebe odlučivanja o državnom programu javnih potreba u kulturi te za potrebe praćenja pokazatelja ishoda i rezultata Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine, koji je trenutačno u finalnoj fazi izrade. U kontekstu punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, istraživanje treba poslužiti i kao prilog usklađivanju financijskih pokazatelja hrvatske s europskom kulturnom statistikom.

Dodatne informacije