Preskočite na glavni sadržaj

MKM: 258 tisuća eura za programe zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara

Ukupnim iznosom od 258.200,00 eura financirat će se 128 od 167 programa zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara, prijavljenih na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu.
vrijeme: 07.02.2024. -
url: https://min-kulture.gov.hr/

Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija.

Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:

- očuvanje, prenošenje i/ili prezentacija nematerijalnog kulturnog dobra,
- istraživanje i/ili dokumentiranje nematerijalnog kulturnog dobra,
- priprema i tisak edukativnih i promotivnih materijala (brošure, letci i sl.),
- grafička i stručna priprema većih publikacija (ne tisak),
- nabava materijala i alata (za potrebe očuvanja nematerijalnog kulturnog dobra),
- honorari putem ugovora o autorskom djelu (za nositelje, stručne voditelje radionica, terenska istraživanja, prezentatore, itd.),
- troškovi prijevoza izvršitelja programa.
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa nematerijalne kulturne baštine donesena je na temelju sljedećih kriterija:

1. visoki stupanj ugroženosti nematerijalnog kulturnog dobra;
2. stručno i kvalitetno utemeljeni programski sadržaji vezani uz prenošenje nematerijalne kulturne baštine;
3. nematerijalno kulturno dobro predstavlja identitet te sredine, lokalnih nositelja, zajednice i čuva se, u suradnji s kulturnim, stručnim i ili znanstvenim ustanovama;
4. prenošenje tradicije i prezentiranje tradicije putem seminara, radionica, formalnog i neformalnog obrazovanja;
5. revitalizacija napuštenih segmenata nematerijalnog kulturnog dobra i gdje zajednica to traži;
6. daljnje istraživanje, primjereno dokumentiranje te stručno i znanstveno vrednovanje nematerijalnog kulturnog dobra;
7. pojedinačni programi koji se izvode kontinuirano;
8. osigurano sufinanciranje (programi za koje je predlagatelj dio financijskih sredstava osigurao iz drugih ili vlastitih izvora);
9. transparentnost u ostvarenju programa i izvještavanju u prethodnim razdobljima.
 
Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici:
https://min-kulture.gov.hr/financiranje/financiranje-u-2024-godini/