Preskočite na glavni sadržaj

Kreativna Europa: Potpora za Inovativni kreativni laboratorij 2024. (Rok: 25.4.2024.)

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) je u okviru programa Kreativna Europa otvorila Poziv na dostavu prijedloga za Kreativni inovativni laboratorij 2024. s rokom za predaju projektnih prijedloga 25. travnja 2024. godine.
vrijeme: 27.10.2023. - 25.04.2024.
url: https://deskkultura.hr/

U okviru Međusektorskog potprograma provodi se poziv za Kreativni inovativni laboratorij kojim će se poticati suradnje između audiovizualnog sektora i drugih CCS-ova kako bi se popratila njihova ekološka tranzicija i/ili poboljšala njihova konkurentnost i/ili cirkulacija, vidljivost, vidljivost, dostupnost, raznolikost i publika Europe sadržaj preko granica. Potpora također ima za cilj omogućiti europskom audiovizualnom sektoru i drugim CCS-ovima da se bolje prilagode mogućnostima koje nudi razvoj umjetne inteligencije i virtualnih svjetova.

Međusektorska suradnja između audiovizualnog i drugih kulturnih i kreativnih sektora u središtu je Poziva. Stoga prijave moraju jasno pokazati opseg međusektorskog pristupa, uvjete za njegovu provedbu i očekivane koristi za obuhvaćene sektore.

Projekti se trebaju usredotočiti na jednu (ili nekoliko) od sljedećih tema:
  • Virtualni svjetovi kao novo okruženje za promicanje europskog sadržaja, razvoja publike i konkurentnost europskih industrija sadržaja;
  • Inovativni poslovni alati za proizvodnju, financiranje, distribuciju ili promociju omogućeni ili poboljšani novom tehnologijom (umjetna inteligencija, big data, blockchain, Metaverse, NFT, itd.), posebno: Upravljanje pravima (uključujući inovativne paketne ponude pretplate za pristup raznolikom europskom kulturnom sadržaju s različitih postojećih europskih platformi), u isto vrijeme osiguravajući transparentnost i poštenu naknadu za kreatore i umjetnike;
  • Prikupljanje podataka i analiza, s posebnim naglaskom na predviđanje stvaranja sadržaja i razvoja publike (uključujući inovativne međusektorske alate za poboljšanje kvalitete pretplatničke usluge i bolju valorizaciju europskog sadržaja koji nude europske internetske platforme);
  • „Zelenije” prakse kako bi se smanjio utjecaj audiovizualnih i drugih kulturnih sektora na okoliš u skladu sa Europskim zelenim planom i inicijativom Novi Bauhaus.

Dodatne informacije pročitajte na mrežnoj stranici Deska Kreativne Europe - ured Kultura RH.