Preskočite na glavni sadržaj

'Korak do kulture' - konferencija o pravu na kulturu i potrebama u kulturi osoba s invaliditetom te djece i mladih s teškoćama u razvoju

Konferencija 'Korak do kulture' o pravu na kulturu i potrebama u kulturi osoba s invaliditetom te djece i mladih s teškoćama u razvoju, će se u sklopu projekta 'U istom filmu – korak dalje' održati u utorak, 6. lipnja, u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, u razdoblju od 9,30 do 14,15 sati.
vrijeme: 06.06.2023. -
mjesto: Pula
url: https://www.facebook.com/udruga.metamedij

Konferencija u organizaciji udruge Metamedij uključivat će izlaganja stručnjaka, predstavljanje primjera dobre prakse i sociološkog istraživanja potreba osoba s invaliditetom te djece i mladih s teškoćama u razvoju, kao i panel raspravu, a ujedno će se pružiti uvid u postojeće i predstojeće lokalne i nacionalne kulturne politike te zakonodavni okvir. Od izlagača sudjelovat će zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić, djelatnici pulske škole za odgoj i obrazovanje Vanja Marković i Hrvoje Bogojević, koji je ujedno predsjednik Centra za inkluziju, umjetnost i kulturu – CIUK, sociolog Krešimir Krolo, Daniela Bilopavlović Bedenik iz Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb, Valentina Posavec iz Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske toplice, Đeni Gobić Bravar iz Arheološkog muzeja Istre, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i civilno društvo Grada Pule Emina Popović Sterpin te Vladimir Torbica, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije. Panelisti će biti Valent Hrvatin iz pulske Udruge za cerebralnu paralizu te djelatnik Saveza udruga Rojc, učenik OŠ Monte Zaro Deni Brščić i Melisa Osmanović, dopredsjednica Društva distrofičara Istre. Cilj događaja je senzibilizirati donositelje odluka i osigurati veću potporu prilagodbi kulturnih programa te zajedničkim snagama raditi na stvaranju inkluzivnog okruženja. Također, želi se ojačati kapacitete kulturnih radnika u polju razvoja kulturno-umjetničkih projekata temeljenih na uključivanju zajednice, s naglaskom na integraciju skupina s manje mogućnosti. Sudionici će se moći educirati u području aktivnog uključivanja u procese odlučivanja i stvaranja i/ili prilagodbe kulturnih sadržaja te dobiti uvid u razne metode socijalne integracije.
 
Na konferenciju je poželjno prethodno se prijaviti putem maila mmlab@metamedia.hr radi osiguranja dovoljnog broja sjedećih mjesta.
 
Konferencija je dio projekta „U istom filmu – korak dalje“ koje provodi pulska udruga Metamedij u partnerstvu sa Kinom Valli i Školom za odgoj i obrazovanje - Pula, te Centrima za odgoj i obrazovanje Čakovec i Krapinske toplice. S ciljem stvaranja inkluzivnijeg društva, zagovarat ćemo promjene kulturnih politika tako što ćemo participativno – odnosno u suradnji s ranjivim skupinama – poticati širu raspravu, donijeti preporuke i utjecati na donositelje odluka na regionalnim i lokalnim razinama, ali i senzibilizirati širu javnost. Glavni problemi s kojima se u projektu bavimo su sadržajna i senzorna neprimjerenost te nedostupnost uobičajenih kulturnih sadržaja djeci i mladima s teškoćama u razvoju. Senzorne različitosti mogu otežati sudjelovanje u socijalnim interakcijama, društvenim događajima i kino projekcijama, zbog čega je neophodno prilagoditi sadržaje njihovim potrebama i specifičnostima. Kako bi i drugima omogućili i olakšali pripremu i provedbu prilagođenih kulturnih sadržaja, bit će napravljeni okviri metodoloških smjernica za stručnu javnost te uputa za publiku. One će omogućiti veću dostupnost kulturnih sadržaja marginaliziranim skupinama i stvoriti inkluzivno okruženje, pružajući na taj način podršku njihovom socioemocionalnom, jezičnom i kognitivnom razvoju te jačanju samopouzdanja.
 
Provedba projekta čija je vrijednost 44.998,06 eura, počela je prvog dana rujna, a trajat će do 30. studenog 2023. godine. Kontakt osoba je Marino Jurcan iz udruge Metamedij.
               
Projekt „U istom filmu – korak dalje“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.
 
Program konferencije:
 
09:15-09:30 - Registracija sudionika
 
09:30 – 10:15 - Izlaganje
„Sudjelovanje osoba s invaliditetom, mladih i djece s teškoćama u kulturnom životu“,  Darijo Jurišić, mag. iur. univ. spec. admin. publ., zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
 
10:15 – 11:00 – Prezentacija istraživanja
- „Rezultati istraživanja o sudjelovanju djece i mladih s teškoćama u razvoju u kulturnim sadržajima“, dr. sc. Vanja Marković, Škola za odgoj i obrazovanje - Pula
- "Od margine do veće uključenosti - adresiranje prepreka OSI skupina u konzumaciji kulturnih sadržaja u Puli", izv. prof. dr. sc. Željka Tonković i izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo
 
11:00 – 11:30 - Pauza
 
11:30 – 12:00 - Primjeri dobre prakse
- „Drugačiji i jednaki - Inkluzija i umjetnost“, Daniela Bilopavlović Bedenik, viša kustosica Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb
- „Sudjelovanje u kulturno-društvenom životu lokalne zajednice kroz zadrugu učenika“, Valentina Posavec, učiteljica likovne kulture, Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske toplice
 
12:00 -12:15 - Predstavljanje
„Kulturne strategije Grada Pule s naglaskom na dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom“, Emina Popović Sterpin, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i civilno društvo Grada Pule
 
12:15 – 12:45 - Primjeri dobre prakse
- Smotra pripovijedanja i kamišibaja SPIKA, Hrvoje Bogojević, mag. prim. educ., Centar za inkluziju, umjetnost i kulturu – CIUK
- Arheološki muzej Istre, Đeni Gobić Bravar, dipl. konz. arh. i kult. dobara
 
12:45 – 13:00 - Predstavljanje
„Kulturne strategije Istarske županije s naglaskom na dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom“,  Vladimir Torbica, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije
 
13:00 -14:00 – Panel rasprava
"Kulturne potrebe djece i mladih s teškoćama u razvoju“ - panelisti: Valent Hrvatin, Deni Brščić, Melisa Osmanović (dopredsjednica Društva distrofičara Istre), Nadia Bužleta (ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Pula), Kristina Nefat (predsjednica Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika - HUiU) – moderatorica: dr. sc. Vanja Marković
 
14:00-14.15 - Zaključak