Preskočite na glavni sadržaj

Konferencija: 'Kulturna baština i održivi kulturni turizam: Iskustva u programu Kreativna Europa i u Kulturnim rutama Vijeća Europe'

Desk Kreativne Europe – Italija pri Ministarstvu kulture Italije i DKE – ured Kultura pri Ministarstvu kulture i medija RH organiziraju konferenciju pod nazivom 'Kulturna baština i održivi kulturni turizam: Iskustva u programu Kreativna Europa i u Kulturnim rutama Vijeća Europe' koja će se održati 28. listopada 2022. s početkom u 10:00 sati kao dio ovogodišnjeg programa 'Borsa Mediterranea del Turismo' u Paestumu u Salernu. Konferencija će se prenositi na FB stranici/CEDKulturaCroatia.
vrijeme: 28.10.2022. -
mjesto: Italija
url: https://www.borsaturismoarcheologico.it/en/

Desk Kreativne Europe - Kultura sudjeluje na XXIV. Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico koji se održava od 27. do 30. listopada 2022. godine u Paestumu u Salernu.
 
U suradnji s Deskom Kreativne Europe – Italija pri  Ministarstvu kulture Italije, DKE – Kultura organiziraju konferenciju pod nazivom "KULTURNA BAŠTINA I ODRŽIVI KULTURNI TURIZAM: Iskustva u programu Kreativna Europa i u Kulturnim rutama Vijeća Europe" koja će se održati 28. listopada 2022. s početkom u 10:00 sati kao dio ovogodišnjeg programa Borsa Mediterranea del Turismo u Paestumu u Salernu.
 
O konferenciji

Konferencija "KULTURNA BAŠTINA I ODRŽIVI KULTURNI TURIZAM: Iskustva u programu Kreativna Europa i u Kulturnim rutama Vijeća Europe" bit će podijeljena u dva dijela: Kulturna baština i Održivi kulturni turizam.
U prvom dijelu posvećenom kulturnoj baštini predstavit će se dva projekta sufinancirana sredstvima iz programa Kreativne Europe, a u kojima sudjeluju hrvatski partneri:
  • U projektu CREAMARE u kojemu kao hrvatski partner sudjeluje Novena – Studio digitalnih medija, riječ je o stvaranju prekograničnog i međusektorskog okvira za suradnju između kulturnih institucija, znanstvenih i istraživačkih tijela, kreativnih profesionalaca i tehnoloških stručnjaka koji će objavljivati Pozive i proizvoditi digitalne proizvode za komunikaciju, diseminaciju i promociju kulturne baštine, s posebnim naglaskom na podvodnoj kulturnoj baštini.
  • A Sea Change, projekt u kojemu je vodeći partner hrvatska organizacija KONTEJNER / BIRO SUVREMENE UMJETNICKE PRAKSE, posvećen je inovaciji i integraciji visokokvalitetnih europskih kritičkih, interdisciplinarnih i participatornih umjetničkih praksi koje se bave pitanjima plave ekonomije i životima obalnih zajednica na neposredan i svrhovit način, naglašavajući održivost, kritički pristup i društvenu uključivost. 
Drugi dio konferencije posvećen je održivom kulturnom turizmu koji će se fokusirati na kulturne rute Vijeća Europe. Vijeće Europe definira kulturne rute kao "projekte suradnje u područjima kulturnog nasljeđa edukativnog karaktera i turizma, koji su usmjereni na razvoj i promociju itinerara ili niza itinerara utemeljenih u povijesnim rutama, kulturnim konceptima, istaknutim ličnostima ili fenomenima od transnacionalne važnosti i značaja za razumijevanje i poštivanje zajedničkih europskih vrijednosti". U okviru konferencije predstavit će se Feničanska ruta, Ruta maslinova drveta i Vinska europska kulturna ruta.

Program događanja→

Konferencija koja se održava 28. listopada 2022. prenosit će se na FB stranici/CEDKulturaCroatia s početkom u 10:00sati.

Za čitavog trajanja događanja, od 27. do 30. listopada 2022., Deskovi Kreativne Europe prisustvovat će s informativnim štandom na kojem će se promovirati pozivi i  mogućnosti financiranja u okviru programa  Kreativna Europa.

https://deskkultura.hr/