Preskočite na glavni sadržaj

Komisijino izvješće objašnjava poveznicu kulture, demokracije i društvene kohezije

Građani koji sudjeluju u kulturnim aktivnostima imaju veću vjerojatnost za glasanjem na izborima, volontiranjem te sudjelovanjem u projektima, aktivnostima i organizacijama zajednice, neovisno o njihovoj socioekonomskoj ili obrazovnoj pozadini, navodi se u izvješću Europske komisije.
vrijeme: 26.06.2023. -
Kulturne aktivnosti sa sobom nose i izraženu emocionalnu, kreativnu, stvaralačku i suradničku dimenziju kojima se otvara prostor za dijalog, okupljanje zajednice, društvenu interakciju i suradnju. Pomoću njih se ujedno i povećava društveni kapital zajednice jer iskustveno povezuju pojedince različite dobi i pozadina, čime se stvara povjerenje, tolerancija i empatija. Izvješće Kultura i demokracija – Dokaz: Kako građanska participacija u kulturnim aktivnostima ojačava građanski angažman, demokraciju i društvenu koheziju pokazuje kako je ulaganje u kulturnu participaciju građana neophodno pri promicanju građanskog angažmana, demokracije i društvene kohezije u Europskoj uniji.
 
Kulturne aktivnosti pojedincima mogu pomoći u premošćivanju rasnog, etničkog, religijskog, rodnog, dobnog i nacionalnog jaza te predstavljaju snažno komunikacijsko sredstvo koje nadilazi jezične granice i uključuje različite ranjive društvene skupine: žene, izbjeglice, migrante, etničke i religijske manjine, osobe s tjelesnim oštećenjima i pripadnike LGBTIQ+ zajednice. Izvješće također navodi da su osobe koje izrazito aktivno sudjeluju u kulturnim aktivnostima, poput, primjerice, kazališnih grupa ili zborova, građanski i demokratski ujedno najaktivnije.
 
Kultura se nalazi u središtu naših demokratskih društava. Sudjelovanjem se oblikuju društva u kojima živimo. Moramo iskoristiti moć koju posjeduje kultura radi demokratske dobrobiti naših društava. Ovo izvješće dolazi u dobrom trenutku i pridonijet će našim nastojanjima za produbljivanjem demokracije i promicanjem uključivog i angažiranog društva pomoću potpore našim kulturnim sektorima“, poručio je Margaritis Schinas, potpredsjednik Europske komisije za promicanje europskog načina života.
 

Pozadina

Izvješće je rezultat studije najavljene u Planu rada za kulturu 2019. – 2022. Vijeća Europske unije, a njime se aktivno pridonosi i ciljevima Akcijskog plana za europsku demokraciju. Novim Planom rada za kulturu 2023. – 2026. Vijeća Europske unije predviđeno je djelovanje Kultura i promicanje demokracije: prema kulturnom građanstvu u Europi. Aktivnosti će okupiti ključne dionike kulturnog i obrazovnog sektora koji će u procesu međusobne razmjene znanja i različitih iskustava ponuditi praktične primjere iskorištavanja potencijala kulture radi jačanja građanske edukacije i demokratičnosti.
 
Izvor:
Desk Kreativne Europe - ured Kultura
European Commission - Culture and Creativity