Preskočite na glavni sadržaj

Javno online savjetovanje o smjernicama za unapređenje kulturne politike

Savez udruga Klubtura poziva zainteresiranu kulturnu javnost na uključivanje u javno savjetovanje o izrađenim preporukama za unapređenje javnih politika koje se tiču infrastrukture za kulturne i društvene aktivnosti. 
vrijeme: 18.07.2023. - 05.09.2023.
url: https://www.clubture.org/

U sklopu projekta ‘Nova javna kultura i prostori društvenosti’, koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, provodi se javno online savjetovanje o smjernicama za unapređenje nacionalne i lokalnih kulturnih politika koje se tiču infrastrukture za kulturne i društvene djelatnosti. Komentari na izrađene smjernice podnose se putem google obrazaca za svaku pojedinu smjernicu do 5. rujna 2023. godine.
 
Mišljenje, iskustva i komentari javnosti bitni su za unapređenje samih smjernica i načina na koji komuniciramo njihov sadržaj prema donositeljima odluka kroz provedbu strukturiranih dijaloga i daljnje zagovaračke aktivnosti. Različite perspektive mogu nam poslužiti da bolje prepoznamo problematične točke, potencijalna unapređenja te procijenimo prioritete i zadovoljstvo izrađenim preporukama.
 
***

6 smjernica, zajedno s procjenama njihovog društvenog utjecaja, tematski su fokusirane na kulturne centre i društveno-kulturne centre, kao ključnu infrastrukturu za razvoj zajednica te ostvarivanje društvenih i kulturnih potreba zajednice. Smjernice su razvrstane u 6 kategorija koje pokrivaju različite aspekte bitne za razvoj kulturne politike.
 
U nastavku teksta nalaze se linkovi na dokumente smjernica i obrasce za unos komentara za svaku pojedinu smjernicu.
 
FINANCIRANJE I DIVERSIFIKACIJA SREDSTAVA
-> obrazac za komentiranje smjernice “Financiranje i diversifikacija sredstava”
 
KULTURNI I DRUŠTVENO-KULTURNI CENTRI U ZAJEDNICI
-> obrazac za komentiranje smjernice “Kulturni i društveno-kulturni centri u zajednici”
 
LOKALNA KULTURNA INFRASTRUKTURA I KORIŠTENJE PROSTORNIH RESURSA KULTURNE BAŠTINE
-> obrazac za komentiranje smjernice “Lokalna kulturna infrastruktura i korištenje prostornih resursa kulturne baštine”
 
RAZVOJ CENTARA U MANJIM ZAJEDNICAMA
-> obrazac za komentiranje smjernice “Razvoj centara u manjim zajednicama”
 
UNAPREĐENJE POLICY I ZAKONODAVNOG OKVIRA ZA DRUŠTVENO-KULTURNE CENTRE
-> obrazac za komentiranje smjernice “Unapređenje policy i zakonodavnog okvira za društveno-kulturne centre”
 
ZELENA KOMPONENTA I PROGRAMI SURADNJE DRUŠTVENO-KULTURNIH CENTARA
-> obrazac za komentiranje smjernice “Zelena komponenta i programi suradnje društveno-kulturnih centara”
 
*** 
Izvori:
https://www.clubture.org/novosti/javno-savjetovanje-o-smjernicama-za-javne-politike-koje-se-ticu-infrastrukture-za-kulturne-i-drustvene-aktivnosti
https://www.clubture.org/info/nova-javna-kultura-i-prostori-drustvenosti
https://kulturpunkt.hr/blic/kakvu-zajednicu-zelimo/
 
***
 
Projekt “Nova javna kultura i prostori društvenosti” nadovezuje se na postojeće suradnje organizacija koje su u svojim lokalnim sredinama inicirale proces uspostave društveno kulturnih centara na temelju sudioničkog upravljanja, a ovime se dodatno učvršćuje postojeća suradnja te širi na druge aktere, nove organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i lokalne kulturne institucije/kulturne centre. Kroz raznovrsne kapacitete geografski disperziranih partnera i njihovu povezanost s lokalnim zajednicama i organizacijama civilnog društva osigurava se slojevito promišljanje nove javne kulture i njene važnosti za društveni razvoj. Svrha projekta je stvoriti znanstveno utemeljenu podlogu za reformu kulturne politike koja će unaprijediti okvir za lokalne infrastrukture za kulturu i društvenost te omogućiti decentralizaciju, veću inkluzivnost i dostupnost te razvoj sudioničkog upravljanja.
 
Projekt “Nova javna kultura i prostori društvenosti” sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr
 
Nositelj projekta je Savez udruga Klubtura. Partneri u projektu su: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Savez udruga Kaoperativa, Platforma Doma mladih, Art radionica Lazareti, Savez udruga Molekula, Savez udruga Rojca, Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Savez udruga Operacija grad, Platforma za Društveni centar Čakovec, Drugo more.
 
Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura.