Preskočite na glavni sadržaj

Izvješće o praćenju programa Kreativna Europa: utjecaj i provedba u razdoblju 2021.-2022.

Europska komisija objavila je izvješće o praćenju programa Kreativna Europa u kojem opisuje na koji je način Program doprinio oporavku kulturnih i kreativnih sektora u razdoblju 2021. - 2022. Za Kreativnu Europu bio je to izuzetno izazovan period koji uključuje post pandemijsko razdoblje, uključivanje novih sektora - npr. informativnih medija, ali i nastojanja Programa da postane što inovativniji, zeleniji i uključiviji.
vrijeme: 20.11.2023. -
url: https://deskkultura.hr/

Prve dvije godine provedbe Programa, u novom višegodišnjem financijskom okviru, bile su izazovne za kulturne i kreativne sektore i zahtijevale su intenzivan rad, ali su donijele vrlo zadovoljavajuće rezultate.

Prvi izazov bilo je značajno povećanje proračuna, budući da je proračun za razdoblje 2021.-2027. za 67% veći od proračuna za razdoblje 2014. - 2020., od čega je jedna trećina iznosa bila predviđena za prve dvije godine provedbe (2021. i 2022.) i namijenjena za rješavanje izazova koje je uzrokovala pandemija virusa COVID-19. Nadalje, Program je uveo potpuno novi sektor - informativne medije i nekoliko novih prioriteta, a istodobno razdoblje 2021.  -2022. bilo je ispunjeno vanjskim izazovima i neočekivanim čimbenicima od kašnjenja u usvajanju pravne osnove Programa preko prekida pandemije COVID-19 i početka rata u Ukrajini.

Izvješće pokazuje kako su se svi uloženi napori isplatili! - Program je prilagođeniji, nudi nove sheme potpore koje pružaju više mogućnosti umjetnicima, profesionalcima i organizacijama za stvaranje, suradnju, inovacije i razvoj svoje umjetničke i međunarodne karijere. Osim toga, znatno je povećanje broja europskih umjetnika, kulturnih, audiovizualnih i medijskih stručnjaka te poduzeća (većina mikro ili malih organizacija) koja su imala koristi od Programa. Korisnici su bili u mogućnosti sudjelovati ili pokrenuti više međunarodnih suradnji nego ikad prije (1909 podržanih projekata). Otvoreni pozivi za dostavu prijedloga pokazali su da kulturni i kreativni sektori visoko cijene Kreativnu Europu: program je zaprimio veliki broj visokokvalitetnih prijedloga (3842 prijave), uključujući nove aktivnosti koje dosad nisu bile poznate potencijalnim korisnicima što ukazuje da su inovacije u programu, poput podrške medijima, bile prijeko potrebne.

Cilj izvješća je predstaviti rezultate rada Kreativne Europe kroz pristupačne statistike, studije slučaja i citate, pokazati kako europski programi i potpora funkcioniraju za europske građane i poduzeća u kulturnim i kreativnim sektorima.
 
POTPROGRAM KULTURA

Poglavlje koje se odnosi na potprogram Kultura daje pregled postignuća i razvoja kulturnih i kreativnih sektora temeljem provedenih inicijativa koje su bile od ključne važnosti za poticanje kulturne suradnje i promicanje novih talenata diljem Europe. Djelovanja u okviru potprograma Kultura pridonose europskoj jezičnoj i kulturnoj raznolikosti i međunarodnoj kulturnoj suradnji putem potpora i shema financiranja te nagradama i priznanjima radova i projekata visoke kvalitete. U novom programskom razdoblju horizontalne aktivnosti nadopunjene su sektorskim pitanjima koja pokreću ciljane aktivnosti i potpore za rješavanje potreba i pitanja sektora u fokusu - poput sektora glazbe, knjige i izdavaštva, kulturne baštine ili arhitekture - koji su identificirani kontinuiranim političkim dijalozima i konzultacijama s dionicima.
 
HRVATSKE ORGANIZACIJE U PROVEDBI MEĐUSKETORKOG POTROGRAMA I POTPROGRAMA KULTURA 2021. - 2022.
 
EUROPSKI PROJEKTI SURADNJE I CIRKULACIJA EUROPSKIH KNJIŽEVNIH DJELA

Temeljem ovog  izvješća u potprogramu Kultura u okviru potpore projektima europskih suradnji, koja se provodila 2021. i 2022. godine kroz tri natječajne kategorije (mali, srednji i veliki) podržan je 291 projekt iz 39 različitih država, koji su obuhvatili gotovo 1500 organizacija diljem Europe. U podržanim projektima sudjeluje 56 organizacija iz Republike hrvatske u statusu koordinatora i partnera.

Na pozivima u 2021. i 2022. godini podržano je 90 projekata prevođenja, promocije i distribucije književnih djela koji su okupili 1042 djela napisana od strane 815 europskih autora u čijem je prevođenju sudjelovao 651 prevoditelj. Književna djela s 48 različita jezika prevedena su na njih 37.  U tom razdoblju podržano je 7 projekata hrvatskih nakladnika u okviru kojih je 98 djela prevedeno na hrvatski jezik dok je je 38 djela hrvatskih autora prevedeno na druge europske jezike.
 
PLATFORME I MREŽE

Potpore koje su namijenjene jačanju i napretku europskih kulturnih i kreativnih sektora, a koje se provode podrškom paneuropskim mrežama za kreiranje kulturnih politika i platformi za promociju europskih umjetnika u nastajanju, podržavaju ukupno 37 mreža i 16 platformi od kojih je svaka posvećena drugom kulturnom sektoru ili djelatnosti. U okviru europskih mreža zastupljeno je više od 4000 članova, od individualaca do organizacija, dok europske platforme trenutno okupljaju 299 članova iz 36 država. Temeljem ovog izvješća i dostupnih podataka, čak 13 hrvatskih organizacija aktivno sudjeluje u članstvu podržanih platformi za promociju umjetnika u nastajanju.

Hrvatske organizacije iz kulturnih i kreativnih sektora u okviru potprograma Kultura u 2021. godini povukle su EUR 2.787.673,80, dok su u 2022. godini EUR 2.349.981,40.
 
MEĐUSEKTORSKI POTPROGRAM

O okviru Međusektorskog potprograma, koji je u novom programskom razdoblju dobio potpuno novu ulogu zahvaljujući novo uvedenom sektoru informativnih medija, provedeni su pozivi za novinarska partnerstva, medijsku pismenost te medijske slobodne i pluralizam. Europska komisija veliku je pozornost pružila prvim pozivima za Novinarska partnerstva koji su imali neočekivano velik broj prijava. U 2021. podržano je 7 projekata, a u 2022. godini 12 budući da je polazni proračun poziva porastao s EUR 8 mil na EUR 14 mil. U podržanim projektima na pozivima iz 2021. i 2022. sudjeluje 7 hrvatskih organizacija u statusu vodećih partnera i partnera. 

Hrvatske organizacije su u okviru Međusektorskog potprograma u 2021. godini povukle EUR 267.035,28 , dok su u 2022. godini EUR 601.748,35.