Preskočite na glavni sadržaj

[HVAR, otok HVAR] Predstavljanje programa Unije i radionica pripreme projektnih prijedloga

[HVAR, otok HVAR] Predstavljanje programa Unije i radionica pripreme projektnih prijedloga
Desk Kreativne Europe - Kultura pri Ministarstvu kulture i medija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u svojstvu Nacionalne kontakt točke programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), u suradnji s Gradom Hvarom i UO Connect4, organiziraju predstavljanje programa Unije na otoku Hvaru koje će se održati 24. i 25. travnja 2024. 
vrijeme: 24.04.2024. - 25.04.2024.
prijava: 23.4.2024.
mjesto: Hvar
url: https://deskkultura.hr/

Centralizirani programi Unije, Kreativna Europa i Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), namijenjeni su (Kreativna Europa - potprogram Kultura) podršci, povećanju konkurentnosti i poticanju gospodarskog potencijala kulturnih i kreativnih sektora i (CERV) promicanju prava, nediskriminacije i jednakosti te zaštiti vrijednosti Unije, temeljnih prava EU-a i borbi protiv nasilja.

Predstavljanje programa Unije održat će se u dva dijela: prvog dana, u popodnevnom terminu predstavit će se oba programa gdje će se sudionici upoznati s nacionalnim kontakt točkama, mogućnostima koje nude programi Unije te saznati aktualne informacije o trenutno otvorenim i nadolazećim pozivima i inicijativama u okviru samih programa. Drugog dana bit će organizirana radionica pripreme projektnih prijedloga i projektne dokumentacije koja se sastoji od upoznavanja s projektnim ciklusom; upoznavanja s projektnom dokumentacijom te predstavljanja Funding and tender opportunities portala (FTOP), centralnog portala Unije za prijavu projekata na programe Unije. U tu svrhu, drugoga dana sudionici će se, ovisno o interesu, dijeliti u dvije skupine koje će paralelno obrađivati razradu projektnih ideja i odgovarajuću projektnu dokumentaciju.

Radionica je namijenjena organizacijama civilnog društva, LAG-ovima, obrazovnim institucijama, jedinicama lokalne samouprave, organizacijama i ustanovama koje djeluju u kulturnim i kreativnim sektorima, umjetnicima i profesionalcima u kulturi, zainteresiranima organizacijama koji se bave razvojem lokalne zajednice, promicanjem ljudskih prava, transparentnosti, vladavine prava i temama poput borbe od/protiv nasilja i diskriminacije, zaštite okoliša i prirode, te radu s djecom, osobama s invaliditetom, mladima i umirovljenicima.
 
Predstavljanje i radionica održat će se u srijedu i četvrtak, 24. i 25. travnja 2024. godine u prostoru Fabrika 35 u gradu Hvaru.

Prvog dana, u srijedu 24. travnja program predstavljanja započet će u 16:00 sati, a drugog dana, u četvrtak 25. travnja, program će započeti u 10:00 sati.

Za sudjelovanje na cijelom događanju, obavezna je prijava putem ovog linka. Prijave se zaprimaju do 23. travnja 2024!
 
PROGRAM

DAN PRVI - Predstavljanje programa Unije
15:45 - 16:00     Registracija
16:00 - 16:50     Program Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), Željka Markulin
16:50 - 17:40     Program Unije: Kreativna Europa - potprogram Kultura, Morana Bigač Leš
17:40 - 18:00     Primjeri dobre prakse - Kreativna Europa: LAB852 d.o.o. / CERV: Željka Markulin
18:00 - 18:30     Umrežavanje  
 
DAN DRUGI - Radionica pripreme projektnih prijedloga
*Podjela sudionika prema iskazanom interesu u prijavnici: KE - Kultura/CERV
9:45 - 10:00        Registracija
10:00 - 10:30     Novosti i najave iz programa Unije
10:30 - 11:15     Ključni pojmovi Programa za pripremu projektnih prijedloga
11:15 - 12:15     interaktivni dio: Priprema projektnih prijedloga temeljem natječaja
12:15 - 13:00     FTOP & projektna dokumentacija
 
Građani, jednakost, prava i vrijednosti
U programskom razdoblju 2021-2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV). CERV Program je najveći program u povijesti Europske unije namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti, jednakosti, borbe protiv svih oblika nasilja, zajedničke europske povijesti i dobrog upravljanja. Njegov opći cilj je zaštita i promocija prava i vrijednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o temeljnim pravima i primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, kroz pružanje financijske podrške podršku OCD-ima i drugim dionicima u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti kroz poticanje građanskog i demokratskog sudjelovanja radi očuvanja i daljnjeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava. Program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.
 
Kreativna Europa
Program je započeo 2014. godine kada su se dotadašnji samostalni programi Kultura i MEDIA, spojili u zajednički program pod nazivom Kreativna Europa. U programskom razdoblju 2021. - 2027. program Kreativna Europa dijeli se na tri potprograma: MEDIA, Kultura i međusektorski, a nadovezuje se na nasljeđe koje proizlazi iz prijašnjeg razdoblja te nastavlja poticati kulturne organizacije i institucije da steknu i razviju širu publiku, da se bave trenutnim društvenim pitanjima i podržavaju mlade umjetnike u nastajanju. Potprogram Kultura namijenjen je svim kulturnim i kreativnim sektorima u Europi, osim audiovizualnog (MEDIA potprogram) čiji je glavi cilj unaprijediti umjetničku i kulturnu suradnju na europskoj razini; poduprijeti stvaranje europskih djela; ojačati gospodarsku, socijalnu i vanjsku dimenziju europskih kulturnih i kreativnih sektora; pospješiti inovacije i mobilnost.