Preskočite na glavni sadržaj

Hrvatska se pridružila kampanji Vijeća Europe za jačanje sigurnosti novinara

S ciljem poboljšanja sigurnosti novinara i zaštite slobode medija te podizanja svijesti javnosti o ulozi novinara u očuvanju demokratskog i pluralističkog društva, Vijeće Europe pokrenulo je kampanju za sigurnost novinara pod sloganom 'Novinari su važni', kojoj se pridružila i Hrvatska.
vrijeme: 07.10.2023. -
url: https://min-kulture.gov.hr/

Prema podacima Platforme Vijeća Europe za promicanje zaštite novinarstva i sigurnosti novinara od 2015. zabilježeno je više od 1600 upozorenja o ozbiljnim prijetnjama sigurnosti novinara i slobodi medija u Europi. Glavni cilj kampanje je poboljšanje sigurnosnih uvjeta u kojima novinari rade diljem Europe, posebice usvajanjem i provedbom nacionalnih akcijskih planova za zaštitu novinara i poboljšanim pravnim i institucionalnim standardima.

Kampanja je pokrenuta na međunarodnoj konferenciji u Rigi, u okviru latvijskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe, pod nazivom „Pero je jače od mača? Suočavanje s današnjim izazovima slobodi izražavanja i sigurnosti novinara”.

Na konferenciji u sklopu koje je održan i prvi sastanak nacionalnih koordinatora kampanje Vijeća Europe za sigurnost novinara, sudjelovala predstavnica Ministarstva kulture i medija  hrvatska nacionalna koordinatorica  ravnateljica Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija, Jasna Vaniček-Fila. U izlaganju je istaknula bitne korake u jačanju sigurnosti novinara koje je dosad već poduzela Hrvatska, nedavno potpisivanje sporazuma o suradnji te dvaju protokola za zaštitu novinara Ministarstva unutarnjih poslova i novinarskih udruga. Riječ je o Protokolu o postupanju policije, novinara i drugih medijskih djelatnika na javnim okupljanjima od interesa javnosti i Protokolu o postupanju policije prilikom saznanja o kaznenom djelu počinjenom na štetu novinara i drugih medijskih djelatnika u obavljanju radnih zadaća kojima se policija obvezuje kontinuirano planirati i poduzimati neophodne aktivnosti za siguran i neometan rad novinara i drugih medijskih djelatnika.

Jednako je tako naglasila kako je Ministarstvo kulture i medija kontinuirano, još od sredine 2021. kada je osnovalo stručnu radnu skupinu za suzbijanje SLAPP tužbi, organiziralo niz javnih edukativnih radionica za suce i novinare diljem Hrvatske, kojima se uvelike doprinijelo jačanju svijesti stručne, ali i opće javnosti o negativnim posljedicama strateških tužbi protiv javnog sudjelovanja. Rezultat toga rada jest i činjenica da je odredba za rano prepoznavanje i odbacivanje SLAPP tužbi, kojom je namjera osigurati zaštitu novinara od neosnovanih i zlonamjernih sudskih postupaka, jedna od važnih mjera krovnog srednjoročnog strateškog dokumenta Nacionalnog plana razvoja kulture i medija od 2023. do 2027. i provedbenog Akcijskog plana, koji se upravo nalaze u javnom savjetovanju.
 
Galerija slika>>>