Preskočite na glavni sadržaj

HAZU počinje obnovu palače Priester

Okvirni sporazum o početku radova konstrukcijske obnove u potresu stradale Palače Priester na Strossmayerovu trgu, prve od ukupno osam nekretnina i sedam zbirki pokretnina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) koje se počinju obnavljati, potpisan je u utorak, 19. srpnja, u palači HAZU.
vrijeme: 19.07.2022. -
url: http://www.hazu.hr
Okvirni sporazum potpisali su glavni tajnik HAZU-a akademik Dario Vretenar i direktor poduzeća TEH-GRADNJA Ilija Beara, a temeljem njega sklopit će se tri pojedinačna ugovora o javnoj nabavi radova za svaki dio gradnje sve dok palača ne bude cjelovito obnovljena, što se planira do 2026. godine.
Neobarokna palača Priester, sagrađena 1893., upisana je u Registar kulturnih dobara RH na Listi zaštićenih kulturnih dobara, a u potresu 22. ožujka 2020. pretrpjela je znatna oštećenja. U njoj su se nalazili Arhiv HAZU te Odsjek za povijest i Odsjek za ekonomska istraživanja Zavoda za povijesne znanosti HAZU.
Akademik Vretenar istaknuo je da je palača Priester nakon potresa u dosta lošem stanju jer su joj naknadno nadograđena dva krila koja su se oslanjala na susjedne zgrade od kojih su se uslijed potresa odvojila, što je narušilo statiku te je stoga obnova palače vrlo velik zahvat.
Kako je rekao, početak radova i otvaranje gradilišta radi konstrukcijske obnove palače Priester predviđeni su za sredinu kolovoza 2022., a planirani rok dovršetka radova ožujak 2023. godine.
Vrijednost samih radova za konstrukcijsku obnovu Palače Priester iznosi 14.759.262,04 kuna bez PDV-a, odnosno 18.449.077.55 kuna s PDV-om, a radovi će se financirati sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije. Dio projekta koji se odnosi na energetsku obnovu palače te dio koji se odnosi na ostatak cjelovite obnove, Akademija će morati financirati posredovanjem drugih izvora financiranja.
HAZU je u travnju 2021. s Ministarstvom kulture i medija potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava kojim su osigurana sredstva za izradu projektne dokumentacije i provedbu mjera zaštite zgrade Palače Priester. Projekt je financiran sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 22.293.908,07 kuna.
Hrvatska akademija provela je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu palače Priester koja je financirana sredstvima iz Fonda solidarnosti u iznosu od 930.000 kuna bez PDV-a i vlastitim sredstvima u iznosu od 100.000 kuna te su se stekli uvjeti za provođenje postupka nabave za izvedbu radova.
Obnova Palače Priester izvodi se prema projektnoj dokumentaciji koju je izradila Zajednica ponuditelja (tvrtka CORE d.o.o. i Ured ovlaštenog inženjera geodezije VIDMAR d.o.o.), čiji je glavni projektant prof. dr. Željko Peković.
Što se tiče obnove palače HAZU u kojoj je Akademijino sjedište, akademik Vretenar je kazao da je gotova projektna dokumentacija za njenu konstrukcijsku obnovu te najavio da će uskoro biti raspisan javni natječaj za izvođače radova.

Izvor: Hina