Preskočite na glavni sadržaj

EU stručnjaci objavili preporuke za poboljšanje radnih uvjeta umjetnika i kulturnih profesionalaca

Europska komisija objavila je izvješće o radnim uvjetima umjetnika i kulturnih profesionalaca, koje je ispitalo aspekte statusa i socijalne sigurnosti umjetnika i profesionalaca iz kreativnog sektora, poštene prakse, vještine i cjeloživotno učenje te umjetničke slobode.
vrijeme: 12.07.2023. -
url: https://deskkultura.hr/

Sposobnost umjetnosti da nadahne, poveže, uvede inovacije i spoji ljude iz različitih sredina i kultura, sve se više prepoznaje na razini EU-a i država članica – ne samo zbog intrinzične vrijednosti kulture, već i zbog njezinih dokazanih društvenih i gospodarskih učinaka. Međutim, mnogi umjetnici te kulturni i kreativni profesionalci koji to čine suočavaju se s nesigurnim radnim uvjetima, niskim, neredovitim i nepredvidivim primanjima, visokim razinama samozapošljavanja, projektnim karijerama i nedostatkom pravnih struktura.

Objavljeno izvješće rezultat je rada skupine otvorene metode koordinacije (OMC) na temu „Status i radni uvjeti umjetnika te kulturnih i kreativnih stručnjaka“ koju je, u skladu s Radnim planom za kulturu 2019. - 2022., sazvala Europska komisija koju su činili stručnjaci iz svih ministarstava kulture i zapošljavanja/socijalnih pitanja država članica EU-a. Izvješće uključuje studije slučaja te detaljno propituje radne uvjete umjetnike i stručnjaka iz kreativnog sektora kroz sljedeće aspekte: status umjetnika i socijalnu sigurnost, poštenu praksu, vještine i cjeloživotno učenje i umjetničku slobodu.
 
GLAVNE PREPORUKE

Kroz šest održanih plenarnih sastanaka formuliran je niz preporuka za unaprjeđenje daljnjeg učenja i razvoja politika, a ovo su osnovne:
  • uspostaviti okvir EU-a za radne uvjete umjetnika i kreativnih stručnjaka, kako bi se države članice potaknule na usvajanje mjera prilagođenih specifičnostima umjetnika, pružajući smjernice i minimalne standarde putem Preporuka Vijeća ili Zaključaka Vijeća za neobvezujuće mjere,
  • države članice EU trebale bi težiti specifičnom i dosljednom zakonodavstvu koje se odnosi na umjetnike, pokrivajući sva područja njihova rada,
  • javni financijeri na EU, nacionalnoj i regionalnoj razini trebali bi uvesti odredbe i uvjete o korištenju javnih sredstava za promicanje poštene prakse,
  • poticati razvoj vještina i cjeloživotno učenje,
  • zaštita umjetničkih sloboda i suradnja sa sustavom u sagledavanju prava na slobodu umjetničkog izražavanja EU-a.
 
Radni plan EU-a za kulturu za razdoblje 2023. – 2026. predviđa daljnje aktivnosti na ovu temu, poput tematskih radionica, konferencije te uspostave online platforme o radnim uvjetima umjetnika i kreativnih profesionalaca, koja će se temeljiti na podacima koje je prikupila OMC grupa. Online platforma omogućila bi kontinuiranu razmjenu informacija i dobrih praksi među dionicima u vezi s poboljšanjem radnih uvjeta umjetnika i kreativnih djelatnika; pregleda napretka i rad na posebnim preporukama o statusu umjetnika. 

Izvor: Desk Kreativne Europe - ured Kultura