Preskočite na glavni sadržaj

Dodijeljene godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata za 2022.

Nakon svečanog otvorenja Dana arhitekata dodijeljene su godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata u tri kategorije.
vrijeme: 24.04.2023. -
mjesto: Zadar
url: https://www.arhitekti-hka.hr/

Svim prijavljenima bez obzira tko je nositelj prijave, a koji su sudjelovali kao i nominiranima za godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata, zahvalila je predsjednica Hrvatske komore arhitekata, Rajka Bunjevac na doprinosu i sudjelovanju. Rad ocjenjivačkog suda za dodjelu nagrada Hrvatske komore arhitekata predstavio je predsjednik ocjenjivačkog suda, Zoran Boševski, te naglasio su razmatrali 29 nominacija od kojih su se neki radovi prijavili u više kategorija. Ove godine pravilnikom je regulirano da se mogu prijaviti i pojedinci, i institucije, i pravni subjekti, kao i lokalne i regionalne zajednice.

MEDALJU ZA INOVACIJE I ODRŽIVOST U ARHITEKTURI Ocjenivački sud je dodijelio:
Hrvatskom planinarskom savezu, za Tri planinarska skloništa arhitekta Ivana Juretića.
Medalju je primila potpredsjednica Hrvatskog planinarskog saveza gospođa Jadranka Čoklica.

MEDALJU ZA PLANIRANJE PROSTORA Ocjenjivački sud je dodijelio:
Ask atelieru i Institutu za povijest umjetnosti - Centar Cvito Fisković, Split za Elaborat integralne zaštite i revitalizacije povijesnih naselja u krajolicima otoka Korčule i Mljeta., a preuzele su je u ime projektnog tima; Marija Premužić Ančić i Dunja Naerlović.

MEDALJU ZA DOPRINOS KULTURI GRAĐENJA Ocjenjivački sud je dodijelio:
organizaciji SKROZ d.o.o. za Nove gradske stube – Ploče, a medalju je preuzela u ime tima Ivana Žalac.

Detaljnije