Preskočite na glavni sadržaj

Cultural Heritage in Action – produžen rok do 15. listopada 2022.

Cultural Heritage in Action u svojoj drugoj fazi (2021 - 2023) nastavlja s programom osnaživanja gradova i regija u jačanju baštinskih politika i inicijativa, te razvojem inovativnih rješenja za očuvanje kulturne baštine.
vrijeme: 13.09.2022. - 15.10.2022.
url: https://deskkultura.hr/

Cultural Heritage in Action je program Europske komisije pokrenut 2020. kako bi osnažio gradove i regije u donošenju politika i pokretanju inicijativa u području kulturne baštine, te kako bi se potaknuo razvoj inovativnih rješenja za zaštitu vrijedne kulturne baštine. Program je namijenjen donositeljima politika na lokalnoj i regionalnoj razini za razmjenu znanja u području kulturne baštine, s fokusom na participativno upravljanje, adaptivnu prenamjenu građevina te kvalitetnih intervencija. Ovaj program uzajamnog učenja jedna je od mjera koju je Europska komisija pokrenula kao dio Europskog okvira za djelovanje u području kulturne baštine (European Framework for Action on Cultural Heritage), a nastavlja se i na impulse pokrenute Europskom godinom kulturne baštine 2018.
 
Trenutni konzorcij čiji je vodeći partner Eurocities, čine KEA, ERRIN, Europa Nostra te Vijeće arhitekata Europe, upravlja projektom koji je financiran kroz program Kreativna Europa do siječnja 2023. godine.
 
2021. – 2023.
 
Dosad je izrađen katalog koji objedinjuje 32 primjera dobre prakse u europskim gradovima, regijama, urbanim i ruralnim područjima, a organizirano je i 10 posjeta uzajamnog učenja. U 2022. godini u katalog će biti uvršteno dodatnih 30 primjera dobre prakse te će biti  organizirane aktivnosti uzajamnog učenja poput webinara, online radionica i studijskih posjeta. 
 
O POZIVU – produžen rok do 15. listopada 2022.
Poziv je otvoren za lokalne i regionalne primjere koji nude inovativne, inspirativne prakse u obliku politika, projekata, događanja ili organizacijskih struktura te imaju stvarni utjecaj na terenu kroz najmanje jednu od ove tri teme:
  1. Oporavak i otpornost posredstvom kulturne baštine nakon pandemije
  2. Kulturna baština za lokalni održivi razvoj
  3. Upravljanje i financiranje: nove uloge lokalnih i regionalnih vlasti
 
Rok za predaju prijava je produžen do 15. listopada 2022., a prijave će se razmatrati s obzirom na sljedeće kriterije:
  1. Strateška vizija (je li kulturna baština prioritet u regionalnim/lokalnim politikama?)
  2. Usklađenost s EU strateškim dokumentima (ima li predložena praksa zajedničke ciljeve?)
  3. Utjecaj i rezultati
  4. Potencijal za replikabilnost
  5. Tematska, geografska i prostorna uravnoteženost
 
Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati je na e-mail adresu culturalheritageinaction@eurocities.eu

Izvor: Desk Kreativne Europe - Kultura