festival

Urbani festival poziva...


vrijeme: 11.03.2002. - 15.05.2002.
mjesto: Otvoreni prostori grada Zagreba
organizator: BLOK

Ovaj poziv je prvenstveno upućen mladim umjetnicima koji u svojim radovima navedene teme propituju kroz umjetničke forme kao što su performans, instalacija, web-projekt, urbana intervencija, hepening, akcija...
BLOK* - URBANI FESTIVAL 2002** – ARS POPULO*** TREĆA TURA: 23. – 25. 9. 2002. *BLOK = Lokalna baza za osvježavanje kulture je udruga osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja suvremene umjetnosti i kulture. BLOK organizara Urbani festival. **Urbani festival je multimedijalni projekt performansa, hepeninga, plesa, zvučnih i likovnih instalacija, radionica i web-projekata, po prvi puta održan 2001. godine na otvorenim prostorima grada Zagreba. Ove godine Festival je podijeljen na tri faze. Unutar prve dvije (11. - 16. srpnja i 26. - 31. kolovoza 2002.) naglasak je na inozemnim i međunarodnim projektima. Treća faza = Ars populo (23. – 29. rujna 2002.) posvećena je domaćoj sceni. ***Ars populo je naziv za treću fazu Urbanog festivala, koja se tretira kao posebni projekt, u cilju oživljavanja hrvatske scene i intenziviranja suradnje među umjetnicima i organizatorima i povezivanja s regijom (dugoročni cilj), a sastoji se od tri vrste "djelovanja": 1. Forum (predavanja +diskusije) + 2. prezentacije udruga, inicijativa, organizacija iz drugih hrvatskih gradova koje se bave suvremenom umjetnošću i koje istu pokušavaju što više infiltrirati u soc-strukturu vlastitih gradova + 3. Treća tura POZIV UMJETNICIMA TREĆA TURA je serija simultanih događanja koja oponaša strukturu turističke ture pri razgledavanju grada. Tzv. must-see punktove određuju umjetnički radovi postavljeni na odabranim javnim ili privatnim lokacijama u gradu Zagrebu (lokacije određuju umjetnici i organizatori). Umjetnički radovi su ucrtani u ponuđene rute koje turist-konzument može slijediti, ali i obići po svom izboru, konstruirajući vlastitu mrežu. Od predloženih sedam tematskih cjelina / ruta bit će (s obzirom na predložene radove) odabrane četiri. Predložene teme / rute: · JESTIVI ART ... lako ili teže probavljivi art koji se može jesti, koji tematizira hranu u bilo kojem obliku ... instalacije i/ili performansi koji koriste hranu kao materijal, temu, strukturu, način mišljenja ... · BUY TILL YOU DIE ... konzumerizam kao način života ... shopping-centri kao trgovi/okupljališta modernog društva ... · VERY PRIVATE, VERY PUBLIC ... privatni prostor kao javni ... umjetnost koja se događa i konzumira u privatnom prostoru – stanovima samih umjetnika ... · DRUGI SPOL ... art koji se bavi (bilo da je autor žena ili muškarac) tematikom odnosa spolova, odnosa moći s obzirom na spolnu/rodnu kategoriju ... koji tematizira postavke feminizma kao političke opcije i/ili kao teorijskog pogleda ... · APATRIDI ... naši gradovi (oni iz kojih smo) postoje samo u sjećanju ... fizički nismo tamo odakle smo ... sa sobom nosimo kulturnu vreću ... gradovi iz kojih smo došli (kultura koja je uvijek prva) u (ne)komunikaciji s novim gradom ... onaj prvi prisutan je često samo simbolički ... i od njega smo udaljeni i tako sposobni za drugačije, kritičko promišljanje prvog grada ... · PROMETNI (VADI)ČEP ... koristiti prometnu infrastrukturu ... automobili, bicikli, javni gradski prijevoz, prometnice, semafori, prometni znakovi ... umjetnost u prometu, promet kao umjetnost ... · DOŽIVLJEN DRUKČIJE ... prostor, zvukovi, vrijeme grada doživljeni drugačije – problem integracije hendikepiranih osoba u prostor grada ... projekt nastoji potaknuti umjetnike da pokušaju djelovati unutar tog drukčijeg prostora, doživljaja i oblika kretanja u gradu ... Ovaj poziv je prvenstveno upućen mladim umjetnicima koji u svojim radovima navedene teme propituju kroz umjetničke forme kao što su performans, instalacija, web-projekt, urbana intervencija, hepening, akcija... GENERALNE UPUTE TREĆA TURA: 23., 24. i 25. rujna 2002. Prijave slati do: 15. svibnja 2002. O rezultatima natječaja obavijestit ćemo vas: 1. srpnja 2002. Upute: · Napišite kratki opis rada kojeg predlažete (od 50-ak riječi). Nastojte da vaš opis bude što precizniji i jasniji. Ako želite, možete poslati i detaljniji opis vašeg projekta. · Priložite videozapis rada kojeg predlažete ili nekog od prethodnih vaših radova. Možete poslati i audiozapis, dijapozitive, fotografije, CD-ROMove ili floppy diskove u PC formatu. · Uključite i budžet i tehničku listu. Postoje li neki dodatni mogući izvori financiranja za vaš projekt, molimo vas da ih navedete. · Ukoliko želite, možete priložiti još neke dodatne materijale o vašem radu, kao što su press-materijali, mišljenja kritičara i slično. Prijave slati na: Urbani festival, Bribirska 16/3, HR - 10 000 Zagreb n/r Vesna Vuković ili mailom: urban.festival@mail.inet.hr Dodatne informacije na: mail: urban.festival@mail.inet.hr tel: ++ 385 (0)1 30 94 287 mob: ++ 385 (0)91 54 24 674