izložba

Izložba Branka Kolarića u Rovinju


vrijeme: 04.07.2019. - 20.07.2019.
mjesto: Crkva sv. Tome, Muzej grada Rovinja

U Galeriji sv. Toma, Muzeja grada Rovinja, u četvrtak 4. srpnja 2019. u 21:30 sati, rovinjski umjetnik Branko Kolarić predstavit će se samostalnom izložbom "Radni naziv".

Ciklus izloženih radova kritički je pokušaj vizualnim govorom i alatima sublimirati određene odnose u današnjoj konstelaciji snaga i moći u postmodernom vremenu neoliberalnog sustava. Vrijeme u kojem živimo pokretač je nekih antagonizama u povijesti jer naglašava doba prevlasti materijalnog, te posljedično zaoštravanja društvenih odnosa kroz supremaciju hegemonije konzumerizma kao jedinu pokretačku snagu na globalnoj razini. Pomoču potrošačkih mehanizama uvodi se i socijalni inžinjering koji svojom kontrolom i konstruktom moći globalnih korporacija oduzima čovjeku antropološku zadanost, i pretvara ga u čistog potrošača (servilnog objekta) podložnog manipulaciji.
U pojedinim radovima može se reći da je korištena paradigma suprematizma, maljevičevski osjetilnog i osjećajnog prenesena na konfliktno polje promjene stvari i kretanju na početku svega, prema novim okolnostima jer se stare više ne mogu koristiti. Tautološkim kodom namjera je učiniti izvjesnu auru viška značenja iz pozicije konstrukta stvari koji korespondiraju sa ready made praksom.

Izložba je postavljena u Galeriji sv. Toma u sklopu tradicionalnog Rovinj Art Programa Muzeja Grada Rovinja-Rovigno.

Opširnije:
http://www.muzej-rovinj.hr/


(D.H.F., 04.07.2019)

Tagovi: branko kolarić