izložba

Izložba AMI 'Izrada i pečenje keramike na neolitički način' predstavlja se u Zagrebu


vrijeme: 02.07.2019. - 01.09.2019.
mjesto: Arheološki muzej u Zagrebu

U utorak, 2. srpnja 2019. godine u 12 sati, u Arheološkom muzeju u Zagrebu, otvorit će se gostujuća izložba Arheološkog muzeja Istre - Izrada i pečenje keramike na neolitički način.

Izložbom Izrada i pečenje keramike na neolitički način, dr. sc. Romuald Zlatunić viši kustos Arheološkog muzeja Istre s keramičarkom Marinom Orlić, predstavlja problematiku i tehnološki proces nastanka i pečenja keramičkih posuda prema originalima nastalim u neolitičkom razdoblju Istre.

Postupci izrade i pečenja posuda prikazani su u kratkom dokumentarnom filmu autora Kristijana Burlevića čiji će rad biti prikazan na izložbi.

U katalogu izložbe u predstavljenim po poglavljima ukazuje se na nastanak keramičkih proizvoda od prvih pokušaja proizvodnje u ranoneolitičkom razdoblju sve do kasnijeg neolitika, kada se ta obrtnička nespecijalizirana djelatnost u potpunosti razvila. U prvom dijelu kataloga ukratko se govori o neolitičkom razdoblju na području Istre i istočnojadranske obale, s evidentiranim nalazima prve pojave keramičkih posuda oko 6100. - 5750. godina pr. Kr. pa sve do kraja neolitika, kada je vidljiva intenzivnija proizvodnja i upotreba različitih keramičkih predmeta

Izložba je otvorena za posjetitelje od 3. srpnja do 1. rujna 2019. godine.

Autori izložbe: Romuald Zlatunić, Marina Orlić.

http://www.ami-pula.hr/
 

(D.H.F., 27.06.2019)