izložba

Nikica Jurković: UF (Usputne fascinacije)


vrijeme: 28.06.2019. - 06.07.2019.
mjesto: Zagreb, Galerija SC

Otvorenje izložbe UF (Usputne fascinacije) umjetnika Nikice Jurkovića održat će se u petak, 28. lipnja u Galeriji SC u 20:00. Izložba će se moći pogledati do 6. srpnja 2019.

Usputne fascinancije

Jedna je točka dovoljna da pokrene svijet, ispriča životni vijek i zaokruži kompoziciju. Pikseli i rasteri, elementi svih funkcija, ispunjavaju svijet, hodajući, skrećemo pogled sa zaigranog zaslona na društvene propagande, a opterećeni svime više i ne vidimo ljepotu. Propuštaju se prilike da primijetimo tkivo živućega grada, njegove anomalije i slučajnosti, da uživamo u njima, a katkad im se i nasmijemo. No, ipak postoje oni koje će ih za sebe (ali i nas) uvidjeti i pretočiti u senzibilne kreacije reduciranoga umjetničkoga jezika. Upravo se takvim usputnim fascinacijama inspirira Nikica Jurković spretno ih transformirajući u vlastitu poetiku. Od točke preko njezina skupa, dinamičkih linija i onih obrisnih, perforacija i ispunjenja, organskog i geometrijskog, autor će raslojiti cijelu povijest nastanka oblika. Materijalizirajući taj slijed preko osam platna, stvara se jedinstvena kompozicija svega što jest, naravno, tematizirajući i samu boju. Postanak slike možda bi bio koncizan i korektan termin kojim bi valjalo okarakterizirati esenciju rada – no opet on ostavlja nedorečenim njegovu emociju i motivaciju. One počivaju na apstrahiranome prikazu, svojevrsnoj ideji slike, koja podno sebe implicira sva spontana pojavljivanja simptoma. Usputne fascinacije produkti su čovjeka, biološkog propadanja i pokušaja reparacija koji po vlastitoj neizbježnosti progovaraju vizualno. Slike su svjesni produkt tih fascinacija – sada detektiranih i markiranih unutar galerijskoga prostora gdje se nameću svojom istinitošću i originalnošću. Kao treći kontrapunkt ciklusa izvire sam nusprodukt (produkta) koji samom formom i materičnošću zaziva pozornost. Doslovnim prevođenjem posljedica slikanja u obliku zaštitne folije u bitnosti se muzealizira ideja i rada i njegova procesa. Napinjući i razapinjući je na platno, ona uživa novostečeni kultni status, postajući jednako vrijedna umjetničkom objektu – tim logičnim, a opet hrabrim činom stavlja se točka na ciklus. Sada uviđamo nepostojanost razlika između lažno skrojenih stvarnosti – naše i njihove, intimne i javne te visoke umjetnosti i svakodnevnog života, zaključujući kako je sve jedno i svejedno. (predgovor, Mihaela Zajec)

Opširnije:
http://www.sczg.unizg.hr/kultura/


(D.H.F., 26.06.2019)