seminar

CREARCH seminar 'Pričanje povijesti: arhivske prakse i perspektive'


vrijeme: 24.05.2019. - 25.05.2019.
mjesto: Ilok

CREARCH seminar 'Pričanje povijesti: arhivske prakse i perspektive' održat će se u Iloku, od 24. do 25. svibnja 2019.

Seminar se organizira u okviru projekta Kreativne Europe CREARCH - CReative European ARCHives as innovative cultural hubs  u suradnji s Muzejom grada Iloka s ciljem razmatranja  tradicionalnih aktivnosti, ali i kreativnih i inovacijskih mogućnosti i potencijala arhivskih ustanova i zbirki, analiziranja uspješnih rješenja, te razrade i promišljanja novih programa i trendova.

Više informacija i program dostupni su na mrežnim stranicama CREARCH Seminar ILOK.

(D.H.F., 23.05.2019)

Tagovi: crearch seminar