izložba

Izložba 'Forma' / Petar Ćujo & Adrian Marok


vrijeme: 15.05.2019.
mjesto: Memporijalna zbirka Joze Kljakovića, Likovni centar grada Zagreba, Rokov perivoj 4, Zagreb

Izložba 'Forma' kiparskog dvojica Petra Ćuje i Adriana Maroka otvara se u Zbirci Joze Kljakovića i Likovnom centru na Rokovom perivoju 4 u Zagrebu, u srijedu 15. svibnja 2019. u 20 sati.

Izložba „Forma“ kiparskog dvojica Petra Ćuje i Adriana Maroka istražuje tijelo kao formu u smislu poimanja umjetničkog djela i njegovog značenja. Tijelo kao forma vrlo je često predmet umjetničkog istraživanja te ga možemo promatrati iz više diskursa. Promatrajući formu iz tradicionalnog diskursa mišljenja o umjetnosti koja vuče korijene iz Aristotela, formu možemo tumačiti kao razgovjetan vanjski lik neodređene „unutarnje forme“ koju Hegel naziva „logikom sadržaja“ tražeći od umjetnosti da izrazi njezin specifičan povijesni zahtjev. U filozofiji, forma predstavlja bezobličnu tvar koja se postavlja u uobličeno biće tj. ono što biće postavlja u bitak, bilo da se radi o formi neživoga tijela ili o organski živućem, kada ona postaje duša( Heisenberg). Oblik, izgled, lik, vanjština, vanjska strana, kalup ili model čine definiciju forme koju ujedno i istražuju Petar Ćujo i Adrian Marok. Istražujući formu za ovu izložbu Petar Ćujo izrađuje pet skulptura iz kamena koje prikazuju tijelo bez sadržaja. Pomoću jasnih i jednostavnih linija pročišćenih formi savršeno zaglađene površine koju dodatno istiće bijelina kamena, umjetnik istražuje mogućnosti transformacije forme odnosno koliko popratni sadržaji mijenjaju percepciju i sam doživljaj skulpture. Izgled ili naziv skulpture ne mora nužno odrediti o čemu ona govori već umjetnik pomoću simbolike pročišćenih oblika otvara mogućnost privida i istine koja se mijenja ovisno o pratećim elementima kod svakog djela. Svih pet skulptura definira tehnička vještina, poznavanje materije i načina izvedbe, dok sadržajni dio karakterizira višestruka slojevitost prikrivenog značenja. Adrian Marok različitim pristupom interpretacije tijela kao forme ukazuje kako stvarni sadržaj umjetničkog djela ostaje u području spoznaje samog autora. Izradivši pet radova u tehnici bakra ispitivanje forme i prirode umjetničkog djela postaje umjetnikova glavna preokupacija. Sve radove povezuje zajednički lajtmotiv utisnutog tijela u bakar koja u formi ne ostavljaju dojam o nizu identičnih skulptura. Svakim novim pokretom tijela utisnutog u prekrivač od bakra rad doživljava nove inkarnacije i prikazuje koliko značenja može posjedovati jedna forma. Umjetnik kontrolira i dozira razinu informacija o predstavljenom radu prisiljavajući promatrača da percepciju o umjetničkom djelu sagleda iz iskustvenog, nasljeđenog i usvojenog diskursa. Petar Ćujo i Adrian Marok, ovom izložbom međusobno se nadopunjuju na planu predstavljenih radova na način da umjetnost preuzima ulogu objedinjujuće sfere predstavljenih radova potaknuvši znatiželjnost promatrača i omogućivši razmjenu ideja i emocija. Dva različita pristupa interpretaciji iste teme ukazuju kako stvarni sadržaj umjetničkog djela ostaje u području spoznaje samih autora. – Lidija Fištrek
 

(D.H.F., 14.05.2019)