" />
okrugli stol

Okrugli stol 'Terminološki izazovi i novi smjerovi znanstvenih istraživanja'


vrijeme: 09.05.2019. 11 h
mjesto: Zagreb; dvorana Knjižnice HAZU, Trg Josipa Jurja Strossmayera 14

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja HAZU i Terminološka komisija Međunarodnoga slavističkog komiteta organiziraju okrugli stol 'Terminološki izazovi i novi smjerovi znanstvenih istraživanja' i zasjedanje Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta u četvrtak, 9. svibnja, s početkom u 11 sati, u dvorani Knjižnice HAZU.

Terminološka komisija Međunarodnoga slavističkog komiteta stručno je tijelo koja se bavi proučavanjem različitih aspekata nazivlja različitih struka i nazivoslovlja u svim slavenskim zemljama, koje obuhvaća po nekoliko znanstvenika, stručnjaka za terminologiju, iz svake države. Popis članova nalazi se na stranici http://term-in.net/commission/ a predstavnici iz Hrvatske su Lana Hudeček, Kristian Lewis i Milica Mihaljević. Terminološka komisija organizira godišnja zasjedanja (http://term-in.net/meetings/), koja se svake godine organiziraju u drugoj državi, najčešće pod pokroviteljstvom znanstvene akademije te države.
 
Uz zasjedanje Komisije redovito se organizira i okrugli stol o terminološkoj problematici. Svi se slavenski jezici susreću sa sličnim problemima pri izgradnji svojega nazivlja u globaliziranome svijetu (anglizmi, uporaba novih tehnologija, problem sinonimije i polisemije/homonimije itd.) te je stoga okrugli stol pravo mjesto za razmjenu mišljenja. U uvodnim referatima prikazat će se terminološki rad u Hrvatskoj: terminološki portal, terminološka baza Struna, nazivlje jedne struke u Struni (antropologija). Ti su referati zamišljeni samo kao poticaj za diskusiju svih članova Terminološke komisije o otvorenim terminološkim pitanjima i problemima. Drugi je dio okrugloga stola posvećen terminološkomu nazivlju. U tome će dijelu predsjednica Terminološke komisije prof. dr. sc. Viktorija Ljudvihivna Ivaščenko, Sveučilište Borisa Grinčenka, Kijev, Ukrajina izložiti planove za rad na novome projektu Komisije, projektu izrade terminološkoga nazivlja, a Lana Hudeček i Milica Mihaljević te Ljudmila Vasiljevna Ričkova izložit će rezultate rada na terminološkome nazivlju te predložiti model obrade terminološkoga nazivlja. I nakon ovoga dijela svi članovi Komisije sudjelovat će u raspravi i razradi konkretnih planova za provedbu ovoga projekta.
 
Sudionike će pozdraviti predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Velimir Neidhardt, predsjednik Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja akademik Pavao Rudan, ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje dr. sc. Željko Jozić, predsjednica Hrvatskoga slavističkog odbora prof. dr. sc. Bernardina Petrović i predsjednica Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta prof. dr. sc. Viktorija Ljudvihivna Ivaščenko.
 
O važnosti ovoga zasjedanja za Hrvatsku govori već to da u Hrvatskoj dosad nikad nije organizirano zasjedanje Terminološke komisije. Osim toga na zasjedanju će prisustvovati najugledniji terminolozi iz slavenskih zemalja, pa se očekuje uspješan rad. Referati s okrugloga stola i prilozi izneseni u diskusiji bit će objavljeni u specijaliziranome terminološkom časopisu Вісник Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів (Vjesnik Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta).

(R.P.B., 06.05.2019)