obavijest

U Zagrebu osnovan Muzej karikature


vrijeme: 25.04.2019.

Muzej karikature osnovan je s ciljem prikupljanja, čuvanja, istraživanja, digitalizacije, stručne i znanstvene obrade te izlaganja građe vezane uz područje karikature i njoj bliskih djelatnosti.


Muzej je osnovan u Zagrebu na inicijativu karikaturiste Stiva Cinika i povjesničara umjetnosti Krešimira Galovića.

Muzej karikature je osnovan s ciljem prikupljanja, čuvanja, istraživanja, digitalizacije, stručne i znanstvene obrade te izlaganja građe vezane uz područje karikature i njoj bliskih djelatnosti.

Kroz svoju djelatnost Muzej prati povijesni razvoj domaće i strane karikature te suvremenu domaću i stranu produkciju.

Predsjednik Muzeja karikature je Stiv Cinik.(D.H.F., 25.04.2019)