info - kulturna baština


natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

Novi projekti Culture 2007

U sklopu Culture 2007 objavljeni su novi prijedlozi za partnersku suradnju, koji će konkurirati za financijska sredstva Europske unije. Osnovni cilj ovog programa je poticanje i promoviranje kulturne suradnje na europskoj razini.
 
natječaj

The Built Heritage Conservation Training Centre – natječaj

The Built Heritage Conservation Training Centre u Rumunjskoj poziva studente arhitekture i građevine na sudjelovanje na seminaru - radionici o konzervaciji povijesnih građevina. Prijave se primaju do 15. svibnja.
 
natječaj

The Built Heritage Conservation Training Centre – natječaj

The Built Heritage Conservation Training Centre u Rumunjskoj poziva studente arhitekture i građevine na sudjelovanje na seminaru - radionici o konzervaciji povijesnih građevina. Prijave se primaju do 15. svibnja.
 
izložba

Ljubljana: Izložba 'Svjetska baština u Hrvatskoj'

Izložba 'Svjetska baština u Hrvatskoj' otvorena je u četvrtak u Centru za zaštitu kulturnih spomenika u Ljubljani, a otvorili su je državna tajnica u slovenskom Ministarstvu kulture Jelka Pirković i državni tajnik hrvatskog Ministarstva kulture Jadran Antolović.
 
x ostalo

Reprint 'Hrvojeva misala' u Muzeju grada Splita

Reprint 'Hrvojeva misala' iz 1973. godine, kojega je izvornik napisan između 1403. i 1404. godine, nakon što je desetak godina krasio vitrine splitskoga Gradskoga poglavarstva, jučer je predan Muzeju grada Splita, u povodu obilježavanja Dana grada i blagdana Svetoga Dujma.
 
predstavljanje

'Poljičko silo' u Zagrebu 5. i 6. svibnja

'Poljičko silo' u Zagrebu, kulturna je manifestacija na kojoj će se 5. i 6. svibnja predstaviti bogata baština mjesta smještenog u trokutu Split-Omiš-Trilj, a u povijesti poznata po čuvenoj Poljičkoj republici, najavljeno je na jučerašnjoj konferenciji za novinare Organizacijskog odbora te manifestacije.
 
izložba

Bjacsa – štajerska utvrda u Mađarskoj

U subotu, 6. svibnja, u Muzeju Međimurja u čakovcu, u 12 sati otvara se izložba 'Bjacsa – štajerska izložba u Mađarskoj', koja će se moći pogledati do 16. lipnja.
 
x ostalo

Zaštita i obnova sinjske tvrđave 'Grad'

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odobrilo je 200.000 kuna za nastavak zaštite i obnove sinjske tvrđave 'Grad', a Sinj je u ovogodišnjem proračunu također za obnovu predvidio 450.000 kuna.
 
predavanje, tribina

MUO: Predavanje o metodama istraživanja spomenika

Danas, 27. travnja, u 15 sati u atriju Muzeja za umjetnost i obrt održava se predavanje s temom 'Nedestruktivne fizikalne metode pri analizi predmeta kulturne baštine'.
 
predavanje, tribina

Starohrvatska Crkva svetog Spasa na izvoru Cetine

U Kninu je održana znanstvena tribina ’Crkva svetog Spasa - na izvoru hrvatskog identiteta’ na kojoj je zaključeno da je ta starohrvatska crkva iz 9. st., smještena na izvoru Cetine u blizini Knina, sakralni objekt koji je nedjeljivi dio hrvatskog nacionalnog identiteta i pripada hrvatskoj katoličkoj crkvi.
 
x ostalo

Stupila na snagu Konvencija o očuvanju nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a

Konvencija o očuvanju nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a stupila je jučer na snagu, a Hrvatska je jedna od prvih zemalja koje su je ratificirale, priopćeno je iz Ministarstva kulture.
 
x ostalo

Na Korčuli otkriven vjerojatno najstariji kameni natpis na hrvatskom

Skoro stoljeće i pol za jedan se natpis u kamenu u zaseoku Postrana mjesta Žrnovo na Korčuli mislilo da je napisan na latinskom i da ga je zbog oštećenja nemoguće pročitati, no nakon što je dešifriran otkrilo se da bi on mogao biti najstariji kameni natpis na hrvatskom jeziku na području cijelog otoka.
 
x ostalo

Konzervatorski odjel: Devastacija u Brckovljanima

Devastacija grobnice u crkvi u Brckovljanima kod Dugog Sela napravljena je radi nejasnih motiva i same devastacije, no za osudu je i moralno-etička strana tog čina, rekao je Tomislav Petrinec, pročelnik Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.
 
izložba

’Tamburica - simbol hrvatskog identiteta?'

U Etnografskom muzeju u Zagrebu 20. travnja u 19 sati otvara se izložba ’Tamburica - simbol hrvatskog nacionalnog identiteta?' kojom se problematizira pitanje predstavljanja tamburice u javnosti kao simbola hrvatskoga nacionaloga identiteta.
 
radionica, kolonija

'Dani Andautonije 2006.' 22. i 23. travnja

Manifestacija 'Dani Andautonije 2006.' održava se u subotu i nedjelju, 22. i 23. travnja, od 12 do 18 sati u Arheološkom parku 'Andautonija', Ščitarjevo.
 
x ostalo

Nadsvođen Muzej u Naroni

Muzej bi trebao biti useljen najkasnije do 2008. g., kada će u Vid biti vraćeni kipovi carske obitelji, pronađeni prilikom arheoloških istraživanja ovog područja 1996. godine - Nakon restauracije u Splitu, izlošci će trajno biti vraćeni u Naronu. Opširnije (Slobodna Dalmacija, 19.04.2006.)
 
x ostalo

Nadsvođen Muzej u Naroni

Muzej bi trebao biti useljen najkasnije do 2008. g., kada će u Vid biti vraćeni kipovi carske obitelji, pronađeni prilikom arheoloških istraživanja ovog područja 1996. godine - Nakon restauracije u Splitu, izlošci će trajno biti vraćeni u Naronu. Opširnije (Slobodna Dalmacija, 19.04.2006.)
 
x ostalo

Upravljanje nacionalnim parkovima i kulturnim dobrima u NP podržano GIS-om

Ministar kulture Božo Biškupić i ravnatelj Državne geodetske uprave Željko Bačić 20. travnja će potpisati Sporazum o suradnji na izradi prostornih podloga i uspostavi geoinformacijskog sustava (GIS) za Nacionalne parkove i kulturna dobra u nacionalnim parkovima.
 
festival

Pasionska baština 2006.

Jubilarne, 15. Svečanosti - Pasionska baština 2006. održat će se od 1. do 17. travnja u Zagrebu s bogatim glazbenim i likovnim programima te pučkim stvaralaštvom na temu Kristove muke, smrti i uskrsnuća.
 
predstavljanje

Tradicijski šokački jastuk

Promocija suvenira autorice Štefice Kojić pod nazivom ’Tradicijski šokački jastuk’ održat će se u srijedu, 19. travnja u 19 sati, u Etnografskom muzeju Zagreb, uz prigodni program u kojem sudjeluje skupina plesača, Marinko Dekanić i tamburaši iz Rokovaca.
 
predavanje, tribina

A. Milošević: Prvi zapis hrvatskog imena potječe iz 8. stoljeća

Arheolog Ante Milošević jučer je na predavanju u Zagrebu o najstarijem spomenu Hrvata u ranom srednjem vijeku iz crkvice sv. Marte u Bijaćima kraj Trogira istaknuo kako ona potječe najkasnije iz 8. st., a na njezinu jednom ulomku nalazi se do sada prvi poznati zapis hrvatskoga imena.
 
x ostalo

Riječka će luka ostati zaštićena spomenička baština

Kulturna baština riječke luke ostat će sačuvana, a razvoj joj neće biti ugrožen, istaknuo je ministar kulture Božo Biškupić na sastanku Radne skupine za predlaganje rješenja obnove zaštićene spomeničke baštine u riječkoj luci.
 
izložba

Dani Samoborskog kraluša u Zadru

Dani Samoborskog kraluša organiziraju se u Zadru, a uključuju izložbe 'Kraluš, pleteni kraluš' Lele Roćenović i 'Izvor. Etno temelji suvremenog odjevanja' Ruže Hodak od 11. do 23. travnja u Gradskoj loži, te izložbu polaznica Radionice kraluša iz Zadra u istom periodu u Gradskoj straži. Svečano otvorenje organizira se večeras u 19 sati u Gradskoj loži.
 
izložba

Novi stalni postav Gradskog muzeja Sisak

U utorak, 11. travnja, u Gradskom muzeju Sisak, u 20 sati otvara se nova stalna izložba 'Fragmenti'. Tim povodom promovirat će se istoimeni dokumentarni film.
 
predavanje, tribina

Predavanje Ante Miloševića u palači Matice hrvatske

Odjel za povijest Matice hrvatske organizira predavanje Ante Miloševića 'O najstarijem spomenu Hrvata u ranom srednjem vijeku iz crkve sv. Marte u Bijaćima kraj Trogira'. Predavanje se održava u srijedu, 12. travnja, u 12 sati u palači Matice hrvatske.
 
festival

Dani kršćanske kulture u Splitu i Dubrovniku

Uz besplatan ulaz na sve događaje ovogodišnja manifestacija 'Dani kršćanske kulture' posjetiteljima će ponuditi izložbe, korizmene koncerte, predstavljanja knjiga, tribine, kazališne predstave i filmske projekcije, nadahnute kršćanstvom.
 
izložba

Etno izložba ‘Uskrs u Stupniku’

Otvorenje etno izložbe ‘Uskrs u Stupniku’, autorice Mirele Hrovatin, održat će se danas, 7. travnja, u 18 sati u dvorani Općine Stupnik. Izložba daje osvrt na mijenjanje uskrsnih običaja od kraja 19. do iza polovice 20. stoljeća, a može se pogledati do 21. travnja 2006.
 
nagrada

Doris Pack prva dobitnica nagrade ’Vučedolska golubica’

Doris Pack, koordinatorica Odbora za kulturu i obrazovanje Europskoga parlamenta, prva je dobitnica nagrade ’Vučedolska golubica’ koju za doprinos razvoju hrvatske kulture dodjeljuje Hrvatski kulturni klub iz Zagreba.
 
nagrada

Doris Pack prva dobitnica nagrade ’Vučedolska golubica’

Doris Pack, koordinatorica Odbora za kulturu i obrazovanje Europskoga parlamenta, prva je dobitnica nagrade ’Vučedolska golubica’ koju za doprinos razvoju hrvatske kulture dodjeljuje Hrvatski kulturni klub iz Zagreba.
 
nagrada

Doris Pack prva dobitnica nagrade ’Vučedolska golubica’

Doris Pack, koordinatorica Odbora za kulturu i obrazovanje Europskoga parlamenta, prva je dobitnica nagrade ’Vučedolska golubica’ koju za doprinos razvoju hrvatske kulture dodjeljuje Hrvatski kulturni klub iz Zagreba.
 
izložba

Izložba ‘Pisanice’ u Krapini

Otvorenje izložbe pod nazivom ‘Pisanice’ održat će se u petak, 7. travnja, u 19 sati u Galeriji grada Krapine, Magistratska 25. U prigodnom programu nastupa Folklorna skupina ‘Viline’. Izložba je otvorena do 27. travnja.
 
izložba

Izložba ‘Pisanice’ u Krapini

Otvorenje izložbe pod nazivom ‘Pisanice’ održat će se u petak, 7. travnja, u 19 sati u Galeriji grada Krapine, Magistratska 25. U prigodnom programu nastupa Folklorna skupina ‘Viline’. Izložba je otvorena do 27. travnja.
 
predavanje, tribina

Predavanje i radionica – oslikavanje pisanice voskom

Predavanje pod nazivom 'Korizmeno-uskrsni običaji moslavačkog puka' održat će u četvrtak, 6. travnja 2006., u 18,30 u osnovnoj školi u Banovoj Jaruzi prof. Slavica Moslavac, etnologinja Muzeja Moslavine iz Kutine. Predavanje se održava u sklopu akcije 'Grad-prijatelj djece'.
 
izložba

Tradicionalna slovačka svadba u Donjoj zemlji

U četvrtak, 6. travnja, u Gradskom muzeju Varaždin otvara se izložba pod nazivom 'Tradicionalna slovačka svadba u Donjoj zemlji', koja će se moći pogledati do 7. svibnja.
 
izložba

Klovićevi dvori: Produženo trajanje Durmanove izložbe

Izložba ‘Simbol boga i kralja, prvi europski vladari’, autora prof. dr. Aleksandra Durmana, će zbog velikog zanimanja publike biti produžena do 23. travnja 2006. godine.
 
konferencija, znanstveni skup

Simpozij studenata povijesti umjetnosti

Susreti studenata povijesti umjetnosti počinje u petak, 31. ožujka u 17 sati, okruglim stolom u vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u organizaciji KSPUFF-a. Sudjeluju: Ivan Basić (moderator), doc. dr. sc. Sanja Cvetnić, dr. sc. Dino Milinović, Tin Turković, Jasna Jakšić i Barbara Vujanović.
 
konferencija, znanstveni skup

Simpozij studenata povijesti umjetnosti

Susreti studenata povijesti umjetnosti počinje u petak, 31. ožujka u 17 sati, okruglim stolom u vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u organizaciji KSPUFF-a. Sudjeluju: Ivan Basić (moderator), doc. dr. sc. Sanja Cvetnić, dr. sc. Dino Milinović, Tin Turković, Jasna Jakšić i Barbara Vujanović.
 
konferencija, znanstveni skup

Simpozij studenata povijesti umjetnosti

Susreti studenata povijesti umjetnosti počinje u petak, 31. ožujka u 17 sati, okruglim stolom u vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u organizaciji KSPUFF-a. Sudjeluju: Ivan Basić (moderator), doc. dr. sc. Sanja Cvetnić, dr. sc. Dino Milinović, Tin Turković, Jasna Jakšić i Barbara Vujanović.
 
predstavljanje

Zagrebački umjetnici gostovali u Banjoj Luci

U prostorima Hrvatskog kulturnog centra u Banjoj Luci u petak uvečer je nastupom dramske grupe otvoreno dvodnevno gostovanje zagrebačke podružnice Hrvatskog kulturnog društva ’Napredak’, koje je brojnoj banjolučkoj publici priredilo recitale poezije Nikole Šopa i Halila Džubrana.
 
izložba

'Skriveno blago MUO' – produženo!

'Zbog iznimnog interesa publike produženo je trajanje izložbe 'Skriveno blago MUO' do nedjelje, 2. travnja, kad će MUO biti otvoren od 10 do 22 sata.
 
izložba

'Skriveno blago MUO' – produženo!

'Zbog iznimnog interesa publike produženo je trajanje izložbe 'Skriveno blago MUO' do nedjelje, 2. travnja, kad će MUO biti otvoren od 10 do 22 sata.
 
konferencija, znanstveni skup

Regionalno savjetovanje o suzbijanju nezakonitoga prometa kulturnim dobrima

Regionalno savjetovanje o suzbijanju nezakonitoga prometa kulturnim dobrima održano je u Ohridu u organizaciji Ministarstva kulture Republike Makedonije i Regionalnog ureda UNESCO-a iz Venecije,priopćeno je iz hrvatskoga Ministarstva kulture.
 
predstavljanje

Zadar: Predstavljanje restauriranih zidnih slika

Samostan benediktinki sv. Marije u Zadru i Hrvatski restauratorski zavod u Zagrebu najavljuju predstavljanje restauriranih srednjovjekovnih zidnih slika u kapeli prvog kata zvonika. Svečanost će se održati u kapitularnoj dvorani zadarskog samostana u utorak, 21. ožujka 2006. godine, u 12 sati.
 
predstavljanje

Predstavljeni vrijedni arheološki nalazi u Baški

Arheolozi Nino Novak i Ranko Starac predstavili su rezultate arheoloških istraživanja u Baški na otoku Krku, s iznimnim otkrićem ostataka križne krstionice s bogatim mozaicima, što je prvo otkriće krstionice križnoga oblika na istočnoj jadranskoj obali.
 
x ostalo

Uklonjen dovratnik i nadvratnik na crkvi sv. Spasa

Splitski Muzej hrvatskih arheoloških spomenika pod nadzorom Konzervatorskog odjela u Šibeniku demontirao je u srijedu novo isklesane dovratnike i nadvratnik na glavnom, zapadnom ulazu u crkvu sv. Spasa u Vrhu Rici, u općini Civljane, priopćio je Kabinet ministra kulture.
 
x ostalo

Prenđa razgovarao s Biškupićem o kulturnim projektima

Zadarski nadbiskup Ivan Prenđa primio je u petak ministra kulture Božu Biškupića te ga upoznao s kulturnim projektima nadbiskupije, javila je IKA.
 
x ostalo

Zadar: Sporazum o uređenju zgrade Muzeja antičkog stakla

U Zadru je danas potpisan Sporazum o uređenju zgrade Muzeja antičkog stakla, jedinstvene arheološke zbirke antičkog stakla koje potječe s raznih lokaliteta na zadarskom području.
 
konferencija, znanstveni skup

Voda - hrvatsko blago

Svjetski dan vode obilježit će se u Rijeci od 20. do 24. ožujka znanstvenim skupom ’Voda - hrvatsko blago’, u organizaciji riječkog ogranka Matice hrvatske. Uz edukativne sadržaje, program će se sastojati i od prigodnih koncerata.
 
konferencija, znanstveni skup

Voda - hrvatsko blago

Svjetski dan vode obilježit će se u Rijeci od 20. do 24. ožujka znanstvenim skupom ’Voda - hrvatsko blago’, u organizaciji riječkog ogranka Matice hrvatske. Uz edukativne sadržaje, program će se sastojati i od prigodnih koncerata.
 
predstavljanje

Projekti za participacijski program UNESCO-a

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture zaprimilo je 28 projekata na javni poziv za sudjelovanje u Participacijskom programu 2006.-2007., izvijestila je glasnogovornica Ministarstva Sunčana Glavak.
 
<< Početna   < Prethodna   |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  Slijedeća >   Posljednja >>