O Katalogu


Katalog kulturnih institucija najpotpuniji je web katalog hrvatskih kulturnih institucija i institucionaliziranih projekata. Katalog je napravljen u suradnji sa Zavodom za kulturu Ministarstva kulture RH i uz podršku isntitucija koje su se javile i samostalno unijele, ažurirale i nadopunile svoje podatke. U katalogu su prikazani i neki institucionalizirani projekti, odjeli pojedinih institucija, neke manifestacije te čak i neka natjecanja koja su se toliko etablirala ili osamostalila da je urednički procijenjeno prikazati ih kao zasebni zapis.

Katalog se kontinuirano ažurira i unose se novi podaci. Institucije koje imaju primjedbi na vlastiti zapis molimo da jave uredništvu kako bi ga ažurirali. Institucije koje nisu uvrštene u Katalog, a koje smatraju da bi se u njemu trebale naći molimo da naprave samostalan unos.

Ukoliko imate bilo kakvih profesionalnih potreba za pretraživanjem ili prijedloga kako nadopuniti ili sadržajno nadograditi Katalog, molimo Vas, kontaktirajte nas.
 

Kako pretraživati

Pretraživanje Kataloga moguće je listanjem indeksa putem "područja" (predloženih ključnih riječi), samostalnim upisom pojma, ili naziva u rubriku "brzo traženje" (pretražuju se svi podaci) ili putem naprednog pretraživanja koje omogućuje unakrsni odabir dvaju ili više kriterija.

Osim prema nazivu, institucije je moguće unakrsno pretražiti prema dva ili više kriterija:
području interesa (ključne riječi vidljive na prvoj stranici kataloga, kao i njihove podkategorije npr. Glazba-izdavači), vrsti institucije (npr. udruga, ustanova, mreža, institucionalizirani projekt... ili muzej, arhiv, knjižnica...), karakteru s obzirom na vlasništvo (npr. javna, privatna, sveučilišna...) ili s obzirom na profit (profitna, neprofitna), geografsku lokaciju (županija) ili konkretno mjesto ili naselje (potrebno je upisati točan naziv).

Pretraži adresar

O adresaru     Napredno pretraživanje