Impresum


Culturenet.hr

Nakladnik
: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske


Služba za web i Culturenet
Voditeljica: Marija Šiško
 
Redakcija: Rafaela Petrović Bazina, Dijana Haramina Futivić
 
E-mail redakcije: info@culturenet.hr
 
Tehnička podrška i dizajn:
Globaldizajn d.o.o.
 
Preuzimanje sadržaja: Molimo sve medije da prilikom preuzimanja originalnog sadržaja s portala Culturenet.hr navedu izvor.

ISSN 1334-3092
Ključni naslov: Culturenet.hr (hrvatsko izd.)
Skraćeni ključni naslov: Culturenet.hr (hrvat. izd.)

ISSN 1334-3106
Ključni naslov: Culturenet.hr (English ed.)
Skraćeni ključni naslov: Culturenet.hr (Engl. ed.)


> Impresum prosinac 2014. - svibanj 2017.
> Impresum studeni 2013. - prosinac 2014.
> Impresum lipanj 2012. – listopad 2013.
> Impresum veljača 2006. - svibanj 2012.
> Impresum travanj 2004. - veljača 2006. 
> Impresum kolovoz 2001. - ožujak 2004.