korisno


Hrvatska e–kultura
Rubrika Hrvatska e–kultura prezentira pregled kulturnih portala, specijaliziranih internet stranica te online časopisa (e-zine), koji svojim sadržajem obuhvaćaju pojedina područja kulture i umjetnosti ...
više >>>

natječaji i stipendije
korisni i relevantni linkovI i informacije o natječajima u Hrvatskoj i svijetu (film, glazba, ples, medijska umjetnost, kazalište, književnost…)
više >>>

fondacije
izbor fondacija razvrstanih po područjima koja financiraju (arhitektura, film, glazba, kulturni menadžment, likovna umjetnost…). Donosi kratki opis fondacije, kontaktne podatke i link na njihovu web - stranicu.
više >>>

program Kultura 2007-2013 (program Europske unije za kulturu za razdoblje od 2007. do 2013. godine)
Sve informacije o spomenutom programu i natječajima koji se odvijaju u okviru istog, info danima na temu programa i drugim aktivnostima odjela za provedbu programa; o kulturnoj strategiji za kulturu u globaliziranom svijetu, statistikama i politikama Europske unije, te o ostalim korisnim EU inicijativama u Hrvatskoj.
više >>>

baza podataka projektnih prijedloga za natječaje u sklopu programa Kultura (2007.-2013.)
2008. godine Kulturna kontaktna točka napravila je jednostavan program za pretraživanje i registraciju projektnih prijedloga na hrvatskom i engleskom jeziku – bazu podataka projektnih prijedloga koji se isključivo prijavljuju na natječaje u sklopu programa Europske unije Kultura (2007.-2103.)
Nakon što otvorite svoj korisnički račun (ili se prijavite ukoliko ga već imate), moći ćete pretraživati bazu podataka ili pak prijaviti svoj projekt kako biste pronašli partnere. Cilj baze podataka je brža i lakša komunikacija između projektnih partnera i projekata, omogućavanje pretraživanja i stvaranja projektnih partnerstava te mreženje kulturnih djelatnika, kao i širenje informacija o programu Kultura (2007. - 2013.) i primjerima dobre prakse te diseminacija projektnih rezultata.
više >>>

strani kulturni centri u Hrvatskoj
kratki popis i opis stranih kulturnih centara u Hrvatskoj s kontaktnim i adresnim podacima.
više >>>

europske i svjetske mreže
lista europskih i svjetskih mreža s kratkim opisom i linkom na njihove web - stranice
više >>>

nacionalni kulturni portali
popis nacionalnih kulturnih portala u Europi i svijetu. Kratak opis njihovih web - stranica i direktni link na njih.
više >>>

kulturne politike u Europi - Hrvatska
Projekt pod nazivom Cultural policies in Europe: a compendium of basic facts and trends je transnacionalni projekt započet od Vijeća Europe 1998. godine, a odvija se u suradnji s European Research Institute for Comparative Cultural Policy (ERICarts).
više >>>

scenski prostori
internet predstavljanje projekta ministarstva kulture, pod nazivom SCENSKI I GLAZBENI ZATVORENI PROSTORI U NASELJIMA REPUBLIKE HRVATSKE. Izrada studije dovršena je 7. 11. 2003.
više >>>

statistika kulture
U segmentu Statistika kulture projekta Culturenet želi se na jednom mjestu učiniti dostupnim svi podaci statističkih istraživanja kulture u Republici Hrvatskoj - od onih tzv. službene statistike (Državni zavoda za statistiku) do svih ostalih redovitih ili povremenih statističkih istraživanja kulturnih ustanova, udruga, službi odnosno agencija.
više >>>

baza prijevoda hrvatske književnosti
Radna baza prijevoda hrvatske književnosti temelj je funkcioniranja i daljnjeg planiranja djelatnosti Odjela za promidžbu knjige Ministarstva kulture. Kao odgovor na dugogodišnju potrebu hrvatske kulturne javnosti Ministarstvo 2005. počinje sustavno i kontinuirano skrbiti o inozemnoj promociji i primjerenoj prezentaciji hrvatske knjige.
više >>>