predavanje, tribina

Umjetnička akcija 'Nerazgovor s autorom'


vrijeme: 16.07.2017.
mjesto: Zagreb, Galerija Šira, Preradovićeva 13

Ove nedjelje, 16. srpnja 2017. u 18 sati, u Galeriji Šira održat će se umjetnička akcija 'Nerazgovor s autorom' u sklopu izložbe '!!!' akademskog slikara Janka Ivčića. Akcija je otvorenog tipa, a zamišljena je kako neverbalni dijalog između sudionika ovog događaja.  

Kratkim uvodnim predavanjem autor će uputiti sudionike u pojedinosti ove umjetničke akcije, a nakon toga će zajedno sa sudionicima tu akciju i izvesti. Ona će uključivati pokušaj neverbalne komunikacije između sudionika kroz likovnu intervenciju na papiru.

Nakon izvršavanja akcije održat će se tribina koju će moderirati povijesničarke umjetnosti Klara Petrović i Luja Šimunović.

Tribina je (kao i cijeli događaj) otvorenog tipa, a na njoj će se (osim o izvedenoj akciji) raspravljati o korelaciji tekstualnog i vizualnog (pa tako i slikarskog) medija te njihovim izražajnim snagama i oblicima djelovanja u okruženju suvremenog svijeta i njegove umjetnosti.

https://www.facebook.com/GalerijaShira/

(D.H.F., 14.07.2017)

Tagovi: janko ivčić