natječaj

Poziv za izlaganje u Galeriji Događanja u 2018.


vrijeme: 23.05.2017.
prijava: 20.06.2017.

Galerija Događanja poziva umjetnike da se prijave na natječaj za izlaganje u 2018. Godine. Rok prijave je 20. lipnja 2017. 

Prijava treba sadržavati :

-    opis projekta (maksimum jedna kartica teksta)
-    vizualne materijale koji se predlažu za izlaganje (u jpg formatu) do 8 fotografija
-    životopis
-    popis dosadašnjih izložbi
-    kontakt

(ako umjetnik predlaže isti program u više galerija u Zagrebu, molimo navesti nazive galerija)

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na e-mail: galerija@knap.hr

Popis odabranih kandidata bit će objavljen na www.knap.hr.

Odabrane umjetnike „Galerija Događanja“ predlaže za sufinanciranje Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba i Ministarstvu kulture RH.
 

(D.H.F., 23.05.2017)