natječaj

Međunarodni natječaj za kratku prozu, poeziju, fotografiju, ilustraciju i sliku insipiriranu Učkom


vrijeme: 04.09.2016.
prijava: 8.8.2016..
organizator: Udruga za promicanje kulturnog stvaralaštva Tinta 910

Udruga za promicanje kulturnog stvaralaštva Tinta 910 iz Rijeke objavljuje međunarodni književno-likovni i fotografski natječaj na kojem mogu sudjelovati i amateri i profesionalci. Tema natječaja je Učka, a rok prijave 8. kolovoza.
Odabrani radovi bit će prezentirani u sklopu programa „Učka mi se!“ na Učkarskom sajmu 4. rujna 2016. te uvršteni u zbirku radova. Tema natječaja svih kategorija je „Učka“.
 
Književni radovi ne smiju biti prethodno objavljivani niti javno prezentirani, radovi trebaju biti napisani na hrvatskom standardnom jeziku (ili dijalektu), a šalju se u doc formatu (Times New Roman, veličina 12, dvostruki prored).
 
Likovni radovi (fotografije, ilustracije i slike) trebaju biti novijeg datuma, mogu se prijaviti radovi koji su nastali u 2015. i 2016. godini.
Fotografije se šalju isključivo u digitalnom obliku, u jpg formatu, duža stranica najmanje 3000 piksela, rezolucija 300 dpi, pojedinačne veličine do 5 MB. Nakon selekcije će autori dostaviti organizatorima originalne radove, koji će im biti vraćeni.
Jedan autor može sudjelovati u više kategorija, a u svakoj kategoriji može prijaviti do tri rada.

Radovi se šalju e-mailom na adresu: udrugatinta910@gmail.com s naslovom Prijava na natječaj „UČKA MI SE“. U privitku e-maila je potrebno poslati radove i ispunjenu prijavnicu. Podaci iz prijavnice moraju biti identični s nazivima radova koje se šalju mailom.
 
Nazivi privitaka trebaju biti u obliku, Oznaka kategorije_Prezime i ime_Naziv rada s pripadajućom ekstenzijom (doc ili jpg), npr. FO_Anic Ana_Zalazak.jpg
Oznake kategorija: KP - kratka proza, PO – poezija, FO – fotografija, IL – ilustracija i SL – slika.
 
Selekciju radova vrši žiri koji je imenovalo uredništvo Tinte 910.
Popis odabranih radova bit će objavljen na facebook stranici Tinta 910 te će svi prijavljeni autori biti e-mailom obaviješteni o rezultatima.
 
U svakoj kategoriji dodijelit će se tri nagrade (1., 2. i 3. nagrada) ako kvaliteta radova bude zadovoljavajuća. Jedan autor u nekoj kategoriji može dobiti samo jednu nagradu.
 
Zadnji dan prijema radova: 8. kolovoza 2016.

Napomena:
Autor osobno odgovara za svoje radove i suglasan je da njegovi radovi mogu biti bez naknade objavljivani u zbirci radova, na mrežnim stranicama te u ostalim medijima i publikacijama. Prijavom na natječaj autori prihvaćaju ove odredbe natječaja.
Organizatori će voditi maksimalnu brigu o dostavljenim radovima, ali ne preuzimaju nikakvu odgovornost za eventualni nestanak ili oštećenje bilo koje prirode.
 

(L.V., 06.07.2016)