natječaj

7. natječaj za najbolju kratku priču u sklopu 'MasterCard Broda knjižare'


vrijeme: 23.07.2016. - 05.08.2016.
prijava: 15.05.2016.

Kulturno-turistička manifestacija 'MasterCard Brod knjižara – Brod kulture' objavila je početak 7. natječaja za najbolju neobjavljenu kratku priču.

Glavna nagrada autoru/ici pobjedničke priče bit će sudjelovanje na ovogodišnjoj jubilarnoj 10. turneji 'MasterCard Brodom knjižarom – Brodom kulture' koja će trajati od 23. srpnja do 5. kolovoza.
 
Trajanje natječaja: od 15. travnja do 15. svibnja 2016. godine.
Rezultati – krajem lipnja 2016. godine.
 
Pravila:

Priča može imati od 4 kartice (7 200 znakova, računajući i razmake između riječi) do 10 kartica (18 000 znakova). Na početku teksta trebaju biti navedeni:

ime i prezime autora;
poštanska adresa;
broj telefona/mobitela;
i e-mail adresa, a ispod toga naslov priče.

Radovi se šalju isključivo putem e-maila na adresu brodkulture.prica@gmail.com.
 
Datoteka treba imati naslov koji se sastoji od prezimena i imena autora i prve riječi naslova priče pri čemu su riječi međusobno spojene crticom: prezime-ime-naslov (primjer: marković-marko-priča).

Natječaj je regionalni pa jezik priče može biti hrvatski, srpski, bošnjački ili crnogorski. Priča treba biti napisana u Wordu, u fontu Times New Roman – od 14 točki, latinica.

Priča ne smije biti prethodno objavljena. Svaki autor/ica na natječaj može poslati samo jednu priču.

(L.V., 14.04.2016)