natječaj

Natječaj Izvršne agencija za obrazovnu, audiovizualnu i kulturnu politiku


prijava: 15.05.2012.

Izvršna agencija za obrazovnu, audiovizualnu i kulturnu politiku objavila je poziv na sudjelovanje u natječaju podakcije podakcija 3.2 – Suradnja s ostalim zemljama svijeta. Rok prijave je 15. svibnja.

Cilj je poduprijeti projekte koji promoviraju suradnju u području mladih između programskih zemalja s ostalim zemljama svijeta koje nisu susjedne partnerske zemlje EU.

Poziv se odnosi na organizacije koje su zainteresirane kroz svoje djelovanje provoditi projekte koji promoviraju suradnju u području mladih, a uključuju osobe koje rade s mladima, voditelje mladih, same mlade te ostale sudionike povezane s organizacijama i strukturama mladih.

Rok prijave: 15. svibnja
Više o natječaju možete pronaći ovdje.

(M.K., 19.04.2012)