Literatura


OPĆA DJELA

JANSON H. W., JANSON ANTHONY F., Povijest umjetnosti (Dopunjeno izdanje), "Stanek" d.o.o., Varaždin, 2003.
ENCIKLOPEDIJA HRVATSKE UMJETNOSTI 1 i 2, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, 1995.
IVANČEVIĆ R., Umjetničko blago Hrvatske, "Motovun", Zagreb, 1998. 
KUKULJEVIĆ I., Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, Zagreb, 1858-1860.
GURLITT C.-KOWALCZYK G., Denkmäler der Kunst in Dalmatien, I-VI, Wien 1910.
FOLNESICH H.-PLANISCIG L., Bau-und Kunstdenkmale des Küstenlandes, Wien 1916.
IVEKOVIĆ Ć., Građevni i umjetnički somenici Dalmacije, I-VI, Beograd-Split 1924.
KARAMAN LJ., Pregled umjetnosti u Dalmaciji, Zagreb 1952.
KARAMAN LJ., O djelovanju domaće sredine u umjetnosti hrvatskih krajeva, Zagreb, 1963. (Problemi periferne umjetnosti.)
ENCIKLOPEDIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, I-IV, Zagreb, 1959-1966.
L'ART EN YOUGOSLAVIE DE LA PREHISTORIE A NOS JOURS (Catalogue), Paris 1971 (Grupa autora, za Hrvatsku: M. Prelog, K. Prijatelj).
LIKOVNA ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE, Zagreb, I 1984, II 1986.

 

ČASOPISI (PERIODIKA)

 

LJETOPIS JAZU, Zagreb, (1867);
RAD JA, UMJETNIČKI RAZRED, Zagreb (1867);
VJESNIK HRVATSKOGA ARKEOLOGIČKOGA DRUŠTVA, Zagreb (VIHAD 1879, od 1958. Vjesnik arheološkog muzeja);
BULLETINO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DALMATA, Split (od 1878, a od 1920. Vjesnik za arheologiju…);
STAROHRVATSKA PROSVJETA, Zagreb, 1895.
PRILOZI POVIJESTI UMJETNOSTI DUBROVNIKA, Dubrovnik (od 1953);
PRILOZI POVIJESTI UMJETNOSTI U DALMACIJI, Split (od 1953);
BULLETIN JAZU, Zagreb (od 1953);
DIADORA, Zadar (od 1954);
OPUSCULA ARCHJEOLOGICA, Zagreb (od 1956);
URBS, Split (od 1958);
ŽIVOT UMJETNOSTI, Zagreb (od 1965);
RADOVI INSTITUTA ZA POVIJEST UMJETNOSTI, Zagreb (od 1972);
GODIŠNJAK ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE HRVATSKE, Zagreb (od 1975).

 

PRETHISTORIJA

 

SCHMIDT R.R.: Die Burg Vučedol, Zagreb 1945.
NOVAK G., Prethistorijski Hvar, Zagreb 1955.
DIMITRIJEVIĆ S., Problem neolita u sjeverozapadnoj Jugoslaviji, Opuscula archeologica, 1963, 5.
PRETHISTORIJA JUGOSLAVENSKIH ZEMALJA, I-IV, Sarajevo 1979-1983.

 

ANTIKA

 

ADAM R., Ruins of the Palace of the Emperor Dioceltian at Spalatro in Dalmatia, London 1964.
DYGGVE E., History of Salonitan Christianity, Oslo-London 1951.
GORENC M., Antikna skulptura u Hrvatskoj, Zagreb 1952.
MLAKAR Š., Istra u antici, Pula 1962.
RENDIĆ-MIOČEVIĆ D., I Greci in Adriatico, Studi Romagnoli, 1962, 13.
SUIĆ M., Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 1978.
MARASOVIĆ T., Dioklecijanova palača, Zagreb 1982.
PRELOG M., Eufrazijeva bazilika u Poreču, Zagreb 1986 (+engl. i njem. verzija).

 

SREDNJI VIJEK

 

EITELBERGER v. EDELBERG, Die mittelalterliche Kunstdenkmäler Dalmatiens, Wien 1884.
JACKSON, T.G., Dalmazia, The Quarnero and Istria with Cettigne, Oxford 1887.
SZABO GJ., Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb 1920.
KARAMAN LJ., Iz kolijevke hrvatske prošlosti, Zagreb 1930.
PRELOG M., Između antike i romanike, Peristil, Zagreb 1954.
FISKOVIĆ C., Prvi poznati dubrovački graditelji, Dubrovnik 1955.
PRELOG M., Poreč i spomenici, Beograd 1957. (Résumé).
PETRICIOLI I., Pojava romaničke skulpture u Dalmaciji, Zagreb 1960.
KARAMAN LJ., Andrija Buvina, Zagreb 1960.
FUČIĆ B., Istarske freske, Zagreb 1963.
FISKOVIĆ C., Dalmatinske freske, Zagreb 1965.
KRLEŽA M.-GRGIĆ M., Zlato i srebro Zadra i Nina, Zagreb 1972.
GUNJAČA S.-JELOVINA D., Starohrvatska umjetnost, Zagreb, 1976.
MARASOVIĆ T., GVOZDANOVIĆ V., SEKULIĆ-GVOZDANOVIĆ S., MOHOROVIČIĆ A., Prilozi istraživanju starohrvatske arhitekture, Split 1978.
BELOŠEVIĆ J., Materijalna kultura Hrvata od VII do IX stoljeća, Zagreb 1980.
PLANIĆ-LONČARIĆ M., Planirana izgradnja na području Dubrovačke Republike, Zagreb 1980.
GATTIN N.-PEJAKOVIĆ M., Starohrvatska sakralna arhitektura, Zagreb 1982.
GAMULIN G., Slikana raspela u Hrvatskoj, Zagreb 1983 (Painted Crucifixes, Die bemalten Krucifixe).
PETRICIOLI I., Škrinja sv. Šimuna u Zadru, Zagreb 1983 (Der Schrein des hl.Simeon; St. Simeon's shrine).
PETRICIOLI I., Tragom srednjovjekovnih umjetnika, Zagreb 1983.
PRELOG M., Romanika, Beograd-Zagreb 1984.
IVANČEVIĆ R.-CEVC E.-HORVAT A., Gotika u Sloveniji i Hrvatskoj, Beograd-Zagreb 1984.
BADURINA A., Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj, Zagreb 1986 (+engl. i njem. verzija).
VEŽIĆ P., Crkva sv. Trojstva (sv. Donata) u Zadru, Zagreb 1985.
RAPANIĆ Ž., Predromaničko doba u Dalmaciji, Split 1987.
FISKOVIĆ I., Romaničko slikarstvo u Hrvatskoj, Zagreb 1987.
MILETIĆ D., M. VALJATO-FABRIS, Kapela sv. Filipa i Jakova na Medvedgradu, Zagreb 1987.
DEANOVIĆ A.-ČORAK Ž., Zagrebačka katedrala, Zagreb 1988.
HORVAT Z., Strukture gotičke arhitekture, Zagreb 1989.
FISKOVIĆ C., Radovan, Zagreb 1989.
PETRICIOLI I., Od Donata do Radovana, Split 1990.
Starohrvatski Solin, Split 1992.

 

XV I XVI STOLJEĆE

 

D. FREY, Der Dom von Sebenico und sein Baumeister Giorgio Orsini, Jahrbuch des Kunsthistorischen Institutes, Wien 1913.
KARAMAN LJ., Umjetnost u Dalmaciji XV i XVI vijek, Zagreb 1933.
FISKOVIĆ C., Naši graditelji i kipari XV i XVI stoljeća u Dubrovniku, Zagreb 1947.
BERITIĆ L., Utvrđenja grada Dubrovnika, Zagreb 1955. (Resume).
FISKOVIĆ C., Aleši, Firentinac i Duknović u Trogiru, Bulletin JAZU 1959.
GAMULIN G., Stari majstori u Jugoslaviji, Zagreb I 1962, II 1964.
V.J.ĐURIĆ, Dubrovačka slikarska škola, Beograd 1964.
MONANI M., Juraj Dalmatinac i njegov krug, Zagreb 1967.
HORVAT A., Između gotike i baroka, Zagreb 1975 (Zwischen Gotik und Barok – Die Kunst des kontinentalen Teils von Kroatien /1500-1700/).
FISKOVIĆ C., Hvarska katedrala, Split 1976.
MARKHAM SCHULZ A., Niccolo di Giovanni Fiorentino and Venetian Sculpture of the Early Renaisance, New York, 1978.
JURAJ MATEJEV DALMATINAC (Zbornik) Riassunto), Zagreb 1982.
FISKOVIĆ C.-N. GATTIN, Juraj Dalmatinac, Zagreb 1982 (Summary).
GRUJIĆ N., Prostori dubrovačke ladanjske arhitekture, JAZU, Zagreb 1982.
FISKOVIĆ C., Sorkočevićev ljetnikovac na Lapadu, Rad JAZU 397, Zagreb 1982 (Summary, Resume).
PRIJATELJ K., Dalmatinsko slikarstvo XV i XVI stoljeća, Zagreb 1983. (+engl. i njem. verzija).
IVANČEVIĆ R., PRIJATELJ K., HORVAT A., ŠUMI N., Renesansa u Hrvatskoj i Sloveniji, Beograd-Zagreb 1985.
Zlatno doba Dubrovnika, Zagreb 1987.
DOBRONIĆ L., Zagrebačka biskupska utvrda, Zagreb 1988.
GRUJIĆ N., Arhitektura dubrovačkog područja, Zagreb 1990.
Likovna kultura Dubrovnika 15. i 16. stoljeća, Zagreb 1991.

 

XVII-XVIII STOLJEĆE

 

SZABO GJ., Kroz Hrvatsko Zagorje, Zagreb 1939.
PRIJATELJ K., Umjetnost XVII i XVIII stoljeća u Dalmaciji, Zagreb 1956.
HORVAT-PINTARIĆ VERA, Francesco Robba, Zagreb 1961 (Zusammenfassung).
MARKOVIĆ V., Barokni dvorci Hrvatskog zagorja, Zagreb 1975.
HORVAT A.-MATEJČIĆ R.-PRIJATELJ K., Barok, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Zagreb 1982.
MARKOVIĆ V., Zidno slikarstvo XVII i XVIII stoljeća u Dalmaciji, Zagreb 1985. (Riassunto).
CVITANOVIĆ Đ., Sakralna arhitektura baroknog razdoblja I, Zagreb 1985.
Kultura pavlina u Hrvatskoj, Zagreb 1989.

 

XIX-XX STOLJEĆE

 

SCHÖN E. Arhitekt Viktor Kovačić, Zagreb 1927.
BABIĆ LJ., Umjetnost kod Hrvata u XIX stoljeća, Zagreb 1938.
BULATIĆ-SIMIĆ A., Vjekoslav Karas, Zagreb 1958.
KEČKEMET D., Emanuel Vidović, Zagreb 1959.
SLIKARSTVO XIX. STOLJEĆA U HRVATSKOJ, Zagreb 1961. (Katalog) (Resume).
KRUŽIĆ-UCHYTIL, V., Bukovac, Zagreb 1958.
DOBRONIĆ L., Bartol Felbinger i zagrebački graditelji njegovog doba, Zagreb 1971.
GAGRO B., Skulptura građanskog razdoblja u Hrvatskoj (Katalog: Jugoslavenska skulptura 1870-1950), Beograd 1974.
KEČKEMET D., Ivan Meštrović, Ljubljana-Zagreb 1975.
SCHNEIDER M., Slikar Ivan Zasche, Zagreb 1975.
BOLLE H., Život umjetnosti: 26-27 (Zbornik), Zagreb 1978.
KRUŽIĆ-UCHYTIL V., Mato Celestin Medović, Zagreb 1978.
USKOKOVIĆ J., Mirko Rački, Zagreb 1979.
DOMLJAN Ž., Arhitekt Hugo Ehrlich, Zagreb 1979.
ZLAMALIK V., Bela Čikoš-Sesija, Zagreb 1984.
DOBRONIĆ L., Graditelji i izgradnja Zagreba u doba historijskih stilova, Zagreb 1983.
HORVAT-PINTARIĆ V., Miroslav Kraljević, Zagreb 1985.
KRUŽIĆ-UCHITYL V., Ferdo Kovačević, Zagreb 1986.

ZIDIĆ I., Emanuel Vidović, Zagreb 1987.GAMULIN G., Slikarstvo XX stoljeća, Zagreb 1988.