natječaj

Poziv za sudjelovanje na 14. Međunarodnom salonu auto karikature


prijava: 15.09.2020

Centar za kulturu i informacije Maksimir (CKIM) poziva sve karikaturiste i zainteresirane, da se prijave i sudjeluju na 14. Međunarodnom zagrebačkom salonu auto karikature 2020. Rok za predaju radova: 15.09.2020.

Tema ovogodišnjeg SALONA je: "BIJES NA CESTI"

Pravo sudjelovanja na SALONU imaju karikaturisti i svi zainteresirani.

Svaki sudionik može prijaviti najviše dva (2) rada A3 ili A4 formata. Drugi formati neće se razmatrati!

Autori su obvezni popuniti prijavnicu.

Radovi se šalju u digitalnom *.jpg/jpeg A3 ili A4 formatu, rezolucije za tisak (minimalno 300 dpi) na mail salon@cki-m.com. Na radu mora jasno biti vidljiv potpis autora te datum izrade. Radovi mogu biti dostavljeni i na adresu organizatora. Adresa organizatora: Centar za kulturu i informacije Maksimir, Švarcova 18, 10000 Zagreb (Croatia).

Rok za predaju radova je 15. rujna 2020. do 23,59 sati.

Detalji na:
http://www.mojmaksimir.com/