obavijest

Predstavljanje kataloga 'Muzej Vukovara u progonstvu'


vrijeme: 3.6.2020.

Predstavljanje tiskanog i mrežnog kataloga 'Muzej Vukovara u progonstvu' - donacije likovnih umjetnika, ustanova i pojedinaca 1992.-2018. održat će se u srijedu, 3. lipnja 2020., u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu.
 
Zbirka koja obuhvaća više od 1400 djela hrvatskih i europskih umjetnika nastala je u vrijeme dok je Gradski muzej Vukovar djelovao u progonstvu u prostorima Muzeja Mimara u Zagrebu za vrijeme Domovinskog rata i okupacije Vukovara. Inicijativi mr. sc. Bože Biškupića 1992. godine su se priključili mnogi hrvatski i europski umjetnici kao i ustanove te su svojim donacijama stvorili zbirku simboličkog značenja, koja predstavlja početak kulturne obnove Gradskog muzeja Vukovar kao i samog grada nakon ratnih razaranja.

Otvorenjem stalnog postava Zbirke u Gradskom muzeju Vukovar krajem svibnja 2018. godine obilježila se 70. godišnjica otvaranja prvog stalnog postava kao i 20. godišnjica povratka Muzeja na domicilnu adresu u dvorac Eltz. Time je obilježen i završetak interdisciplinarnog projekta Vlade Republike Hrvatske „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol“ kojeg je provodilo Ministarstvo kulture.
 
Predstavljanje tiskanog i mrežnog kataloga pružit će uvid u vrijednost cijele donacije kao i puta nastajanja Zbirke od prvotne ideje do stalnog postava, prateći ujedno i obnovu kompleksa dvorca Eltz i Gradskog muzeja Vukovar.

Digitalna Zbirka dostupna je cjelokupnoj javnosti putem poveznice: http://mvup.muzej-vukovar.hr/.